2020 lapkričio 16 d.

Lapkričio 5 d.  2014-2020 m. Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 5-ajame virtualiame Jungtinio stebėsenos komiteto posėdyje priimtas palankus sprendimas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai. Du projektai gavo Programos finansavimą.

Biblioteka projektinę paraišką projektui „Bendradarbiavimas integruojant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius“ pateikė kartu su  Gvardeisko Aleksandro T. Tvardovskio biblioteka (RF Kaliningrado sritis). Pagrindinis šio projekto tikslas – plėsti viešųjų bibliotekų partnerystę pasienio regionuose, gerinant vaikų ir paauglių iš pažeidžiamų ir mažas pajamas gaunančių šeimų, integraciją ir socializaciją bei  skleidžiant šią darbo patirtį.

Pritaikius dviejų pasienio regiono bibliotekų patalpų erdves ir funkcines zonas bus kuriama „Trečiosios vietos“ platforma, skirta vaikų ir paauglių  nuo 9 iki 14 metų kryptingai savirealizacijai,   formuojančiai  jų verslumo ir finansinio raštingumo įgūdžius. Planuojama organizuoti  28 motyvacinius susitikimus ir saviraiškos renginius, 5 parodas, 84 individualius  kūrybinius projektus, kurie skatins jaunuolius formuoti ateities profesiją.  

Atnaujinus Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centro patalpas,  numatomos įkurti 6 funkcinės zonos su  savarankiško darbo vietomis – muzikavimo, gaminių prototipų kūrimo 3D spausdintuvu, fotosesijų kampas su fotoįranga ir nuotraukų apdirbimo programomis, kompiuterinės grafinių vaizdų programos ir spausdinimo ant tekstilės įranga, kūrybinių darbų eksponavimas Mažojoje galerijoje. Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais ir šeimomis, vaikams ir paaugliams patarinės ir mokys edukatoriai, – fotografas,  muzikas, integruotos komunikacijos specialistas, verslo administravimo specialistas ir edukologas.  Šia socialine iniciatyva  siekiama motyvuoti socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius, keisti jų požiūrį į ateities planavimą.

Kitą projektinę paraišką  projektui „Sidabrinis amžius pateikė pagrindinis projekto partneris – Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas (Rusija). Partneriais šiame projekte dalyvauja Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (Lietuva) ir Kaliningrado apskrities mokslinė biblioteka (Rusija).

Šio projekto tikslas – prisidėti prie  vyresnio amžiaus žmonių socialinės ir kultūrinės įtraukties, stiprinant jų aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime įgūdžius ir kuriant reikalingą aplinką.  Šiuo  projektu Europos Sąjungos lėšomis bus organizuojamos pagyvenusių žmonių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo priemonės – organizuoti anglų kalbos, informacinių paslaugų, kūrybinės saviraiškos, ekologijos ir urbanistikos mokymai senjorams, jie bus kviečiami  dalyvauti tarptautinėje stovykloje „Mobilus senjoras“, kartu su Kaliningrado partneriais bus parengti ir išleisti senjorams aktualūs leidiniai.

Taip pat numatomas sutvarkyti Marijampolės bibliotekos vidinis kiemelis, įrengiant jame „Žinių terasą“, kurioje vyks renginiai ir susitikimai, sukurta erdvė kvies senjorus ir ne tik juos pabūti gamtoje su knyga ir pabendrauti su bendraminčiais.

Daugiau informacijos:  http://www.eni-cbc.eu/lr/lt/naujienos/5-asis-jungtinio-stebesenos-komiteto-posedis-vyko-virtualiai/1219

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email