Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis bibliotekoje:
Įstaiga: Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Vytauto g. 20, LT-68298 Marijampolė

Jeigu naudojatės mobiliu įrenginiu, slinkite lentelės turinį į kairę, kad pamatytumėte visus duomenis.

TemosAtsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)ĮstaigaKontaktai (el. p./tel. nr.)Darbo stažas einamosiose pareigose (metais ir mėnesiais)
1.Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
2.Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
3.Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimasJūratė Dudkienė (Direktoriaus pavaduotoja)Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekaj.dudkiene@marvb.lt
+370 343 52945
1 m. 3 mėn.
4.Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimasJūratė Dudkienė (Direktoriaus pavaduotoja)Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekaj.dudkiene@marvb.lt
+370 343 52945
1 m. 3 mėn.
5.Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika surinkimas
6.Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigojeDirektorė
Daiva Kirtiklienė
Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekad.kirtikliene@marvb.lt
+370 343 51862
1 m. 5 mėn.


Anketą užpildė: Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė, +370 343 52945, j.dudkiene@marvb.lt

Informacija teikiama remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 1 straipsnių nuostatomis, siekiant užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Elektroninių deklaracijų paieška

Kviečiame pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas Specialiųjų tyrimų tarnybai (raštu) adresu: A. Jakšto g. 6, LT 01105 Vilnius.
Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba svetainėje www.stt.lt.

Kviečiame pranešti Marijampolės savivaldybės už korupcijos prevenciją atsakingiems asmenims apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Marijampolės savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse. Už korupcijos prevenciją Marijampolės savivaldybės administracijoje atsakinga Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė.

Informuoti galima:
– raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, Teisės skyriaus vedėjai, Basanavičiaus a.1, Marijampolė, el. paštu ilona.zilinskiene@marijampole.lt
– žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 415, 417 kabinetai Daugiau informacijos.
– tel.: (8 343) 90029; (8 343) 90026
– Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos administraciją el. paštu korupcija@marvb.lt

Kontaktai:

Danutė Burlėgienė
Duomenų apsaugos pareigūnas
Telefono nr.: +370 343 51879
El. paštas: adapareigunas@marvb.lt