Loreta Skinkienė
Informacinių paslaugų grupė
2019 kovo 26 d.

Balandžio 2 d. 17 val. Mažojoje salėje (II aukšte) atidaroma fotomenininko Algimanto Kezio (1928–2001 m.) fotografijų paroda „Išeivių portretai“. Lietuvos fotomenininkų sąjunga atvėrė savo archyvus suteikdama marijampoliečiams unikalią galimybę išvysti originalius Algimanto Kezio darbus – 23 lietuvių išeivių portretus sukurtus 1961–1966 m. Algimantas Kezys pasaulio fotografijos pasaulyje žinomas kaip urbanistinės fotografijos meistras, šioje parodoje jis atsiskleidžia kaip savitas portretistas. Parodos atidaryme dalyvaus Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Česonis.

„Pasaulis yra pilnas grožio ir prasmės, tad jo užteks visiems. Tik reikia jį atrasti, juo grožėtis ir savaip transformuoti. Koks yra tas „savaip“, toks turi būti ir kelio pasirinkimas. Mano kelias – tai lyg kokio keliauninko, kurį žavi saulėlydžiai, šešėliai, atspindžiai, kartais ir veidai. Savo nuotraukose nieko nebandau įrodinėti, nieko nereklamuoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad atradau grožio spindulį kurioje nors žemės kertelėje“ – savo kūrybą apibūdino Algimantas Kezys. 

Būsimasis menininkas gimė 1928-10-28 Vištytyje, Vilkaviškio apskrityje, Pradžios mokyklą pradėjo lankyti Kybartuose, baigė Vilniuje. Prieš šeimai pasitraukiant į Vakarus 1944 m., jis buvo baigęs Vilniaus III gimnazijos penkias klases. 1949 m. baigė Diepholzo lietuvių gimnaziją. Atvykęs 1950 m. į Jungtines Amerikos valstijas įstojo į Jėzuitų ordiną ir 1961 m. buvo įšventintas kunigu. Priklausydamas lietuvių jėzuitų provincijai jis darbavosi tarp lietuvių Čikagoje ir kituose Amerikos miestuose. Čikagoje įsteigė Lietuvių Foto Archyvą, Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyklą, keletą metų vadovavo Jaunimo Centrui Čikagoje, redagavo ir leido knygas bei fotoalbumus. Devintojo dešimtmečio viduryje atsisakė kunigystės. Mirė 2015-02-23  Bostone, JAV.

Fotografijos menu susidomėjo dar būdamas studentas, apie 1958 m. 1964 m. pradėjo rengti personalines fotografijų parodas Čikagos Čiurlionio galerijoje ir kitose lietuvių kolonijose. 1965 m. buvo pakviestas eksponuoti savo darbus Čikagos Meno Institute, o po to ir kituose žymesniuose meno centruose Amerikoje, Europoje ir net Tolimuosiuose Rytuose. Svarbiausios fotografijų serijos: „Europa“ (1962–1963 m.), „Niujorko pasaulinė mugė“ (1964 m.), „Amerikos vakarai“ (1969 m.), „Šiaurinė Filadelfija“ (1966 m.), „Čikaga“ (1965–1982 m.), „Monrealio Expo“ (1967–1970 m.), „Niagaros kriokliai“ (1968–1972 m.), „Bėgau nuo jo dieną naktį“ (1968 m.), „Forma ir turinys“ (1966–1969 m.), „Meksika“ (1968–1974 m.), „Medžiai“ (1968–1988 m.), „Kaimo fragmentai“ (1965–1979 m.), „Tarp žmonių“ (1964–1984 m.), „Lietuva“ (1983 m.), „Gamta“ (1971–1984 m.), „Pasaulinės mugės“ (1982–1986 m.), „Paryžius“ (1984 m.), „Izraelis“ (1986 m.), „Miestų fragmentai’ (1981–1988 m.), „Grįžtančių paukščių preliudijos“ (1995 m.), „Cityscapes I“, II“, III“, IV“ (1996–2005 m.), „Moteris“ (1997 m.), „Būties fragmentai“ (1998 m.), „Lietuva“ (2000 m.). Algimantas Kezys parengė ir išleido apie 40 meno albumų, knygų. Sukūrė dokumentinių filmų apie lietuvių išeivijos žymius asmenis, kultūros įvykius.

1991 m. už fotografijos meną paskirta JAV LB Kultūros tarybos premija; 1992 m. – LFS garbės narys; 1994 m. – tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) suteiktas fotografo (AFIAP) garbės vardas; 1999 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

Algimanto Kezio meninės fotografijos yra saugomos Lietuvos dailės muziejuje, Nacioanlinėje bibliotekoje, Čikagos meno institute ir Šiuolaikinės fotografijos muziejuje, Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje ir Carnavelt muziejuje, New Yorko Metropolitan ir Modernaus meno muziejuose, Tarptautiniame fotografijos centre ir kt.

Parengta pagal: A. Kezys, „Retrospektyva“, Vilnius: ETHNOS’91, 1995, p. 1, 10, 326.

Parodos organizatoriai:

Nuotraukų galerija:
Kategorijos:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email