Vaida Juselytė
Informacinių paslaugų grupė
2019 balandžio 16 d.

Prieš 70 metų 1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo komitetas paskelbė Lietuvių chartą, kuria įpareigojama, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius. Seimas, atsižvelgdamas į šios svarbios datos išskirtinumą, taip pat į tai, jog išeivija per 70 metų prisidėjo prie lietuvių istorijos, kalbos, kultūros, mokslo, paveldo, tradicijų, tautinės tapatybės išsaugojimo, bei šiuolaikinės modernios Lietuvos valstybės kūrimo, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais.

Šį, visai lietuvių kultūrai ir istorinės atminties išsaugojimui bei puoselėjimui svarbų įvykį, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje minėsime balandžio 25 d. konferencijoje „Diaspora: amžių kaita“. Konferencijos metu paliesime visus svarbiausius išeivijoje puoselėjamos mūsų kultūros aspektus: literatūrą, meną, istoriją, išeivių kasdienybę bei sunkumus su kuriais kadaise jiems teko susidurti svetimoje kultūrinėje terpėje.

Konferencijoje pranešimus skaitys prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, prof. dr. Dalia Kuizinienė, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus vadovas Arūnas Antanaitis,  Argentinos lietuvė Augustina Daiana Espelet, istorikė savanorė Žiedūnė Lukošiūtė, Lietuvos dailės istorikė, kritikė dr. Rasa Žukienė, Marijampolės savivaldybės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Micutienė.

Kviečiame dalyvauti konferencijoje ir prisiminti tuos žmones, kurie už geležinės sovietų uždangos, svetimoje aplinkoje puoselėjo mūsų kultūrą, kurie dėjo dideles pastangas atkuriant Lietuvos nepriklausomybę.

Būtina išankstinė registracija tel. 8 620 99831 arba el. p. v.juselyte@marvb.lt 

Registruojantis per www.semiplius.lt bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Konferencijos partneriai:

Kategorijos:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email