Neringa Bebravičiutė
Informacinių paslaugų grupė
2019 balandžio 23 d.

Triobiškiai – priemiestinis kaimas Marijampolės savivaldybėje, esantis Liudvinavo seniūnijos vakariniame pakraštyje prie Želsvos, vaizdingo Šešupės vingio pakrantėje. Čia carinės Rusijos metais pradėta tyrinėti lietuvių kalba ir rinkta tautosaka. Iš šio kaimo kilęs Andrius Botyrius, įstojęs į Maskvos universitetą, tapo lietuvybės gaivintoju. Jo iniciatyva 1871 m. vasarą Maskvos universiteto mokslininkai Filipas Fortunatovas ir Vsevolodas Mileris, A. Botyriaus pakviesti praleidę svetingoje Suvalkijoje kelias tos vasaros savaites, iš Triobiškių ir aplinkinių kaimų, daugiausia jaunimo, rinko ir užrašė dainas, pasakas bei smulkiąją tautosaką. Pavyko užrašyti 150 lietuviškų dainų bei apie 20 pasakų.

Tekstai buvo parengti kirilica, tačiau knygos išleisti nebuvo galimybių, nes vyravo spaudos draudimo metai.

Bėgant laikui, Rusijos mokslininkų viešnagė Sūduvos krašte bei jų atliktas darbas grimzdo užmarštin, tačiau Maskvos kalbotyros instituto aspirantas Olegas Poliakovas ėmėsi iniciatyvos pasidomėti užmirštu darbu. 2004 m. Vilniuje buvo surastas knygos su dainomis vienintelis egzempliorius.

Paaiškėjo, kad dar vienas egzempliorius gali būti išlikęs Lietuvos diplomato Rusijoje Jurgio Baltrušaičio namuose Maskvoje.

Taip kilo idėja išleisti knygą Lietuvoje. Ją sudarė šviesaus atminimo Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja dr. Elvyra Kalindrienė, o tautosakininkas, etnografas, liaudies muzikos propaguotojas Jaunius Vylius surinktų dainų tekstus perrašė lietuvių kalba ir parinko joms melodijas.  2009 m. knyga išleista leidykloje „Piko valanda“.

Šiuos 2019 metus paskelbus vietovardžių metais, didžiuojamės turėdami šią knygą ir kviečiame ateiti į mūsų biblioteką pasiskolinti ją į namus arba įsigyti. Knygos kaina 3 EUR.

Kategorijos:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email