Lankytojų aptarnavimo centras
2019 spalio 1 d.

Popiežius Pranciškus rugsėjį paskelbė Kūrinijos mėnesiu, kviesdamas melstis už gamtos išsaugojimą ir vykdyti įvairias iniciatyvas. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolija kartu su Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka organizavo eilėraščio konkursą pagal Šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“.

                             Baigiamasis šio konkurso renginys vyko Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje rugsėjo 27 d., eilėraščius atsiuntė 28 kūrėjai. Labiausiai perteikiantys Šv. Pranciškaus „Saulės giesmės“ esmę buvo šie kūriniai: garbaus amžiaus marijampoliečio Jeronimo Šalčiūno atliepas į Šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“, vilnietės Aušros Benikienės „Suprašykit visus giedorius“ („Saulės giesmės“ giedoriams atminti), metaforiniu kalbėjimu išsiskyrė Leonidos Kriščiūnienės „Pobūvis“.

                             Džiugu, kad į konkursą įsijungė įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Tai ir Suvalkijos socialinės globos namų gyventojai: Gediminas Gubaras, Birutė Kairienė, Aušra Sakalauskaitė, Aldona Brazaitienė. Vakaro metu visus pradžiugino  Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokinukų – Viktorijos Vilkaitės ir Pauliaus Vyšniausko – posmai (mokyt. Aušra Brusokienė). Kūriniuose buvo taikliai pastebėtas gamtos išsaugojimo iniciatorius popiežius Pranciškus, žavėjo vaikiškas atvirumas, jautrus žvilgsnis į pasaulį. Nemažai darbų atsiuntė ir literatų klubo „Sietynas“ nariai: Elena Parachonkienė, Rita Volteraitienė, Gema Galinienė, Janina Martynaitienė Andersson, Ričardas Jurgelevičius, taip pat įsijungė ir kiti marijampoliečiai: Vida Labutytė, Aldona Murauskienė, Aldona Plečkaitienė. Janina Martynaitienė ne tik kuria eilėraščiu, renginio metu galėjome pasigėrėti jos gamtos motyvais nutapytais paveikslais.

                            Sulaukėme eilėraščių iš įvairių Lietuvos vietų: iš Vilniaus – Sonata Jakštonytė ir Aušra Benikienė, iš Alytaus – Emilija Lukšytė – Krušinienė, iš  Klaipėdos – Laima Aleknaitė, iš Suvalkų miesto Lenkijoje – Pranas Sovulis. Kūrinius atsiuntė ir pasauliečių pranciškonų brolijos atstovai Iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės: Vitalija Samerdokienė, Nerijus Kalašinskas, Audronė Paškauskienė, Aldona Vosylienė, Janina Lebskienė.

                             Eilėračius skaitėme bibliotekoje prie arbatos puodelio ir rudeniškai papuoštų stalų, jaukiai plazdant žvakių liepsnelėms.   Kanklėmis grojo Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos mokytoja Rasa Slankauskienė ir jos mokinys Tomas Bielevičius. Visus sužavėjo savos kūrybos improvizacija, kurią pianinu pagrojo Audronė Paškauskienė iš Kauno. Sulaukėme ir Marijampolės savivaldybės Tarybos nario Kosto Jankausko, kuris buvo ne tik svečias, bet ir šio renginio rėmėjas. Norisi padėkoti literatų klubui „Sietynas“ ir jo pirmininkui Ričardui Jurgelevičiui, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolijai, Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos lankytojų skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei Aušrai Rutkauskienei, padėjusiems organizuoti šį vakarą.             

Janina Lebskienė

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolija

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email