Vaida Juselytė
Vyriausioji bibliotekininkė
2019 lapkričio 7 d.

XIX a. pradėję eiti laikraščiai tapo atspirties tašku lietuvių kultūros tapatybės sustiprėjimui etnografinėje Lietuvos teritorijoje. „Varpo“ jubiliejiniai metai suteikia progą atsigręžti į praeitį, pažvelgti į dabartį ir aktualizuoti Lietuvos Prezidentų, ypač mūsų kraštiečio Prezidento Kazio Griniaus, indėlį saugant ir puoselėjant šalies kultūrą.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje 2019-11-06 vyko konferencija „Kultūra amžių kaitoje. Prezidentai ir jų prioritetai“, skirta tautinio atgimimo laikraščio „Varpas“ 130-osioms metinėms.

Konferencijoje kalbėta apie laikraštį „Varpas“ ir jo reikšmę lietuvių kultūros tapatybės sustiprėjimui, įtaką lietuviškai spaudai ir Marijampolės krašto šviesuolių, Rygiškių Jono gimnazijos auklėtinių bei Lietuvos prezidentų indėlį puoselėjant šalies kultūrą. Bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė, moderavusi konferenciją, ne kartą akcentavo laikraščio „Varpas“, pradėjusio eiti XIX a., reikšmę lietuvių kultūros tapatybės sustiprėjimui Lietuvoje, jo įtaką lietuviškai spaudai ir lietuvybei bei Lietuvos Prezidentų, ypač mūsų kraštiečio Prezidento Kazio Griniaus, indėlį saugant ir puoselėjant šalies kultūrą.

Konferencijoje pranešimą „Tautinio atgimino laikraščio „Varpas“ reikšmė lietuvių kultūrai“ pristatė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos istorijos muziejaus vedėja Judita Zubavičienė. Apie „Varpą“ ir Lietuvos politinę kultūrą“ kalbėjo Europos Komisijos narys, signataras Vytenis Andriukaitis, pranešimą „Prezidentas – tiltas jungiantis išeivišką ir lietuvišką kultūras“ perskaitė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus vadovas Arūnas Antanaitis, apie Prezidento Kazio Griniaus ir jo žmonos Joanos indėlį saugant ir puoselėjant kultūrą pranešime „Kultūrinė prezidento Kazio Griniaus veikla Lietuvoje“ kalbėjo Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros muziejininkė Marija Navickaitė. „Santaros“ žurnalo vyriausiasis redaktorius, LŽS narys Romualdas Norkus perdavė Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimus konferencijos dalyviams ir pristatė „Santaros“ veiklą pranešime „Tenutolsta visoks riksmas ir pyktis (kultūros žurnalui „Santara“ – 30 metų)“

Dėkojame už iniciatyvą ir pagalbą organizuojant konferenciją Leonui Stepanauskui, „Santaros“ žurnalo vyriausiajam redaktoriui Romualdui Norkui.

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email