Reda Dubosienė
Vyresnioji bibliotekininkė
2020 kovo 7 d.

„Kartais tik meilus žvilgsnis, tik tyra širdis, tik geras žodis atitolina nuo žmogiškosios puikybės ir atskleidžia  moterį kaip svarbiausią pasaulio karalienę –nuoširdžią  ir nuostabią Mūzą.“ – A.  Liauškaitė  “     

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje penktadienį įvyko muzikinė popietė „Tu moteris – tarsi atversta knyga“, skirta Tarptautinei moters dienai paminėti. Su šios  dienos tradicijomis bei šventės  ištakomis renginio dalyvius supažindino bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Dubosienė.

Romantiškos ir  lyriškos popietės metu skambėjo VšĮ  Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centro „Židinys“ ansamblio, vadovaujamo G. Mauruko,  atliekamos dainos, eiles deklamavo „Židinio“ nariai.

Dėkojame už dalyvavimą, šiltus žodžius ir linkėjimus vienas kitam.

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email