Loreta Skinkienė
Bibliografė
2020 rugsėjo 15 d.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekoje (Skaitykloje, II aukštas) veikia paroda, skirta Petro Kriaučiūno 170-osioms gimimo metinėms.

Petras Kriaučiūnas (1850-09-16 Papečkių k., Kaupiškių valsč., Vilkaviškio apskr. – 1916-01-20 Jaroslavlis, Rusija) – tautinio atgimimo lyderis, pedagogas, knygnešys, kalbininkas, eruditas, mokėjęs aštuonias kalbas. Jis savo asmeniniu pavyzdžiu, pedagoginiu darbu, visuomenine veikla ir įtaigiu žodžiu uždegė lietuvybės ugnį Marijampolėje, paskleidė ją Sūduvoje, išugdė apie 80 žymių žmonių ir dar šimtus paskatino tapti sąmoningais lietuviais. Petro Kriaučiūno mokiniai tapo mūsų  tautinio atgimimo lyderiais, kūrusiais Lietuvos valstybę.  Tai – visoje Lietuvoje žinomi žmonės, apie kuriuos kalbant pridedami žodžiai:  patriarchas, pradininkas, pirmasis, klasikas, daktaras, profesorius, mokslininkas,  kūrėjas…

Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje ir Varšuvos universitete įgytas puikus filologinis pasirengimas suformavo jį kaip mokslininką. Jo autoritetas kalbos mokslo pasaulyje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje kaip magnetas traukė tokius lingvistikos ir filologijos korifėjus, kaip F. De Sosiūras (F. De Saussure), J. Boduenas de Kuertenė (J. Baudouin de Courtenay), A. Leskynas (A.Leskien), J. Mikola J. Mikkola), A. Aleksandrovas, E. Volteris, ir dar daugelį kitų.

Amžininkai liudija, jog Petras Kriaučiūnas rašė gramatiką, rengė žodyną, tačiau tie patys amžininkai pabrėžia, kad jam stigo sistemos, jis galėdavo dienų dienas gilintis į jį dominančius dalykus, leistis į giliausius tyrinėjimus, lyginti  šimtus šaltinių, tačiau išsiaiškinęs kas ir kaip, ieškodavo kitos veiklos, kito tyrinėjimo objekto.

Petro Kriaučiūno amžininkai jam negaili skambių ir pakylėtų žodžių, tačiau ypač gražiai, taikliai ir teisingai apie jį yra parašęs dr. Arvydas Vidžiūnas: „P. Kriaučiūno lietuvybės kelias nuostabiai vientisas ir nuoseklus, lemiamas tautinio atgimimo idėjos ir nemeluojamos savo Tėvynės meilės. Viso gyvenimo rezultatas – prisikėlusi iš istorijos sugrįžusi tauta, atgimusi kalba, susikūrusi prestižinė jos forma – bendrinė kalba. Į patriotinius darbus palydėta daugybė ištikimų mokinių, patriotų ir intelektualų, iš kurių minčių ir darbų kilo visa naujųjų laikų Lietuvos valstybė. Valstybė, išnešiota ant humanitarinės kultūros rankų“.

Kviečiame apsilankyti parodoje!

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email