Autorius: Saulius Grybkauskas, Mindaugas Tamošaitis
Kategorija: Dalykinė literatūra,Naujos knygos
Vieta: Viešoji biblioteka

Monografijoje pateikiamas argumentuotas, gausiais archyviniais šaltiniais, interviu medžiaga ir literatūra besiremiantis požiūris į vieno iš svarbiausių Lietuvos vadovų, Algirdo Brazausko, politinę veiklą. Šios knygos pasakojimo pradžia nusikelia į XX amžiaus 5 dešimtmečio pabaigą, kai jos pagrindinis herojus žengė pirmuosius politinius žingsnius, o tyrimo baigiamoji data yra 2010 metai, kuomet A. Brazauskas išėjo į Anapilį. Į šį politiką siūloma pažvelgti ne kaip į nežinia iš kur atsiradusią duotybę, o kaip į asmenybę, kuri buvo veikiama tuometinio politinio, socialinio ir ūkinio konteksto. A. Brazausko politinė biografija yra ne vien pasakojimas apie vieną asmenį, bet ir apie visą to laikotarpio žmonių kartą, patyrusią okupaciją, išgyvenusią intensyvią sovietizaciją, dirbusią, kūrusią vėlyvuoju sovietmečiu ir tapusia nepriklausomybės atkūrimo dalyve bei liudininke.
Knygoje atskleidžiama jo, kaip politinės asmenybės ir lyderio branda ir ankstyvoji socializacija sudėtingu Lietuvos valstybės politinės krizės, nepriklausomybės netekties, sovietų ir nacių okupacijos bei pokario laikotarpiu. Atskleidžiamos A. Brazausko kaip politiko augimą lėmusios aplinkybės ir veiksniai, aptariama šio politiko turėta Lietuvos ekonominių ir socialinių interesų samprata. Daug dėmesio skiriama A. Brazausko santykiams su Maskva, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vadovybe, jo užimtai pozicijai Lietuvai vaduojantis iš TSRS, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę.

Šiame leidinyje aiškinamasi, kodėl A. Brazauską lydėjo sėkmė pirmuose demokratiniuose Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kaip pasikeitė Lietuva šios asmenybės prezidentavimo laikotarpiu ir vėliau, jam vadovaujant šalies vyriausybei. Pateikiama A. Brazausko kaip partinio politiko veiklos analizė, jam veikiant LKP, kuriant savarankišką kompartiją, ją pertvarkant į LDDP, pagaliau šią partiją sujungiant su LSDP į vieną kairiosios ideologijos politinę partiją. Knygoje A. Brazausko veikla atskleidžiama plačiame Lietuvos įvykių kontekste.

Šaltinis: www.knygos.lt

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email