Autorius: Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius
Kategorija: Dalykinė literatūra,Naujos knygos
Vieta: Viešoji biblioteka

Šioje knygoje „Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatai“ pateikiama Alfredo Nobelio biografija, pagrindiniai gyvenimo etapai, parodoma jo mokslinė veikla, atradimai, patentai. Atskleista ir įvairiapusiška Alfredo Nobelio asmenybė, aprašytas žymusis testamentas, kuriame jis įpareigojo iš savo sukaupto kapitalo sudaryti fondą Nobelio premijoms skirti.

Knygoje chronologiškai pateikiami 1901–2019 m. Nobelio fiziologijos ir medicinos premijų laureatai, jų biografijos, tiriamų medicinos sričių būklė, atradimai, už kuriuos jiems buvo suteikta ši premija, paminėti laureatų asmeninio gyvenimo įvykiai, pomėgiai, apdovanojimai. Aptartos ir prieštaringai paskirtos Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos, kai buvo apeiti mokslininkai, įnešę ne mažesnį indėlį į problemų sprendimus, susijusius su atradimais, negu patys premijos laureatai.

Knygos „Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatai“ pabaigoje visos Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos suskirstytos pagal atskiras fiziologijos ir medicinos sritis.

Šaltinis: www.patogupirkti.lt

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email