Projektas „Sidabriniai saitai: įgalinkime vyresniuosius, praturtinkime jų gyvenimą„(ang. – Silver Bonds: Empowering Elders, Enriching Lives)

Šios iniciatyvos tikslas – skatinti bibliotekų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą ir didinti mažiau galimybių turinčių žmonių įtrauktį į visuomeninį gyvenimą. Projekto tikslinės grupės:  senjorai ir neįgalieji Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. sausio – spalio mėn. Iniciatyvą dalinai finansuoja „The Europe Challenge“ finansuoja Europos kultūros fondas (European Cultural Foundation) (10.000,00 EUR). Skaityti daugiau…

Festivalis „Gelmės“

Projekto tikslas – aktualizuoti naujos Marijampolės vardo susigrąžinimo laikotarpiu užaugusios kartos saviraišką, domėjimąsi, tarpusavio bendravimą. Skatinama imtis kūrybinių veiklų, įgyti pasitikėjimo, įrodyti, kad kūryba gali klestėti ne tik šalies didmiesčiuose. Tikslo siekiama siūlant kultūrinių ir meninių veiklų paslaugų įvairovę tikslinei grupei, kurių metu apie 800 žmonių turės galimybę pažinti įvairialypę Skaityti daugiau…

Meno kryptis‘ 3

Projekto tikslas – skatinti jaunimo kūrybinę saviraišką, tobulėjimą, domėjimąsi ir tarpusavio bendravimą. Įkvėpti pačius imtis kūrybinių veiklų, įgyti pasitikėjimo, siekti savo tikslų. Kurti kūrybingo jaunimo bendruomenę kurti kūrybingo jaunimo bendruomenę, veiklią miesto kultūros kontekste. Projekto tikslinės grupės: jaunimasir kiti kūrybai „prijaučiantys“ Marijampolės savivaldybės bendruomenės asmenys, svečiai iš kitų miestų. Projekto Skaityti daugiau…

Projektas „Mobilios edukacijos“

Projekto tikslas – plėsti Mobiliosios bibliotekos teikiamų paslaugų įvairovę ir prieinamumą kaimiškųjų vietovių bendruomenėms, aktyvinti kultūrinę pažintinę veiklą, žmonių tarpusavio bendravimą. Projekto tikslinės grupės: Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų bendruomenių gyventojai, Marijampolės Mobiliosios bibliotekos lankytojai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. Dalinai finansuoja: Skaityti daugiau…

Draugystės kultūros forumas 3

Projekto tikslas – skatinti literatūros ir meno įvairovę, prieinamumą, socialinės įtraukties plėtrą, mažinti kultūrinę atskirtį, kuriant naujas ir patrauklias laisvalaikio užimtumo paslaugas Marijampolės miesto ir Draugystės mikrorajono gyventojams. Projekto tikslinės grupės: Marijampolės miesto ir Draugystės mikrorajono bendruomenė Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. balandžio – rugsėjo mėn. Dalinai finansuoja: Marijampolės savivaldybės Skaityti daugiau…

Projektas „Knyginėtojai“

Projekto tikslas – pasitelkiant knygos populiarinimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas, profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjus bei regiono bibliotekas, formuoti skaitymo nuo mažų dienų ir dalyvavimo kultūroje įpročius, stiprinti vaikų saviraišką bei ugdyti pojūčius. Tikslinė grupė – vaikai iki 14 m., jaunos šeimos su kūdikiais, tėvai ir seneliai Projekto trukmė – Skaityti daugiau…

savivaldybe logo

Projektas „EKO pavasaris“

Projekto tikslas – panaudojant netradicines edukacijos formas šviesti vaikus, jaunimą ir jaunas šeimas aplinkosauginėmis temomis. Tikslinė grupė – vaikai, jaunimas (14-29 metų), jaunos šeimos. Projekto trukmė – 2024-03-01 – 2022-06-21 Rėmėjai: Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1200,00 Eur). Trumpas projekto aprašymas – projekto metu pasitelkiant netradicines edukacijos formas Skaityti daugiau…

MENOpolis 2024

Projekto tikslas – skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, prisidėti prie kultūros aktualizavimo per skirtingas meno formas, kuriant patrauklias kultūrines paslaugas. Projekto tikslinės grupės:  atminties, švietimo ir kūrybinių organizacijų atstovai, marijampoliečiai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d. Dalinai finansuoja: Marijampolės savivaldybės administracijos Kultūros programa (4.000,00 EUR) Skaityti daugiau…

Romantiškai apie Marijampolę

Projekto tikslas – skatinti turiningo laisvalaikio iniciatyvas, kuriant naujas ir patrauklias kultūrines paslaugas marijampoliečiams minint Marijampolės vardo grąžinimo 35-metį. Projekto tikslinės grupės: Jaunimo organizacijos; Marijampolės profesinio rengimo centro studentai; Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos studentai; Marijampolės Meno mokyklos moksleiviai; Krašto menininkai ir kultūros institucijų darbuotojai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. rugpjūčio Skaityti daugiau…

Internetinių mokymų kūrimas (Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000117589)

Projektu siekiama įgyvendinti 4 tikslus: 1) Plėsti darbuotojų kompetencijas, kad jie gebėtų kuo geriau ir įtraukiau pateikti mokymų turinį; 2) Sukurti internetinius mokymus, kad jie taptų prieinami kuo platesniam žmonių ratui; 3) Padėti vyresnio amžiaus asmenims integruotis į vis labiau skaitmenizuotą gyvenimą, kad jie nejaustų socialinės atskirties; 4) Padėti darbingo Skaityti daugiau…