Automatinis vertėjas:
Pradžia: 2019 lapkričio 7 d.
17:00 val.
Didžioji salė (II aukštas)

Kviečiame į knygos „Sūduvos girios“ (Sūduvos girių ir miškų ūkio istorinė apžvalga) pristatymą bei susitikimą su jos autoriais – nusipelniusiu Lietuvos miškininku Algirdu Bruku, prof. Romualdu Deltuvu ir dr. Romualdu Mankumi.
Knyga apima dabartinės Lietuvos kairiojo Nemuno kranto teritorijoje (literatūriniuose šaltiniuose įvardijamuose kaip Sūduva, Suvalkija arba Užnemunė) augusių miškų, jų gamtinių ir socialinių ypatybių bei vertybių kaitą, regiono miškų ūkio raidą nuo paskutinio ledynmečio iki 2018 m. Pagrindiniai jo tikslai – atskleisti krašto miškingumo kaitą keičiantis gamtinėms bei socialinėms sąlygoms, miškų struktūros raidą, medienos išteklių ir kitų miško gėrybių reikšmę vietos žmonių materialiajam bei dvasiniam gyvenimui, gyvenamosios aplinkos būklei. Be to, aprašoma miškuose susikaupę gamtos bei kultūros vertybės, nušviečiamas įvairių laikotarpių miškininkų indėlis puoselėjant krašto miškus, miškininkavimo specifika bei jos įtaka miškų būklei. Miškų kaitos ir miškų ūkio istorinės raidos nagrinėjimas – ne vien profesiniam smalsumui patenkinti, bet ir kai kuriems praktiniams dabarties gamtosaugos, gamtonaudos, miškininkavimo, miškotvarkos bei kitiems su miškų tvarkymu susijusiems klausimams objektyviai pagrįsti, remiantis ilgalaikiais duomenimis ir ilgamete patirtimi.

Detalesnė informacija:
Renginio tipas:  Renginiai
Atsakingas asmuo: Daiva Bepirštienė | Tel. +370 343 52637
Renginio vieta:  Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Adresas: Vytauto g. 20, Marijampolė
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email