Automatinis vertėjas:
Pradžia: 2021 lapkričio 9 d.
16:00 val.

M. Ma­ru­li­čius (1450–1524) yra gar­siau­sias XV–XVI am­žiaus kroa­tų ra­šy­to­jas, hu­ma­nis­tas, pel­nęs ne tik eu­ro­pi­nę, bet ir pa­sau­li­nę šlo­vę. M. Ma­ru­li­čius ra­šė kroa­tų, lo­ty­nų ir šiek tiek ita­lų kal­bo­mis, ver­tė iš lo­ty­nų ir ita­lų į kroa­tų kal­bą bei iš kroa­tų ir ita­lų − į lo­ty­nų kal­bą.Gar­siau­sias M. Ma­ru­li­čiaus vei­ka­las – epas „Ju­di­ta“, pir­ma­sis gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nys kroa­tų kal­ba.

Paroda, sudaryta iš 13 ekspozicinių stendų (lietuvių ir anglų kalbomis) ir pasakojanti apie M. Maruličiaus gyvenimą bei kūrybinį kelią, pateikia reprezentatyvią medžiagą iš Zagrebo nacionalinės ir universitetinės bibliotekos fondo. Parodoje pristatomas M. Maruličiaus gyvenimas ir kūryba, apžvelgiami žinomiausi jo veikalai, kurie jau XVI–XVII amžiuje buvo daugelį kartų išleisti ir išversti į įvairias pasaulio kalbas. Tekstinis ir vaizdinis turinys supažindina su M. Maruličiaus įtaka iškilioms Europos asmenybėms. Siekiant surasti sąsajų tarp Marko Maruličiaus veiklos ir lietuvių literatūros bei leidybos pradininkų, dalis parodos skirta Martynui Mažvydui ir Kristijonui Donelaičiui.

Vieta: Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Didžioji salė (II aukštas).

Detalesnė informacija:
Renginio organizatoriai: Kroatijos ambasada Lietuvoje, Zagrebo nacionalinė ir universitetinė biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Renginio tipas:  Parodos, Renginiai
Atsakingas asmuo: Daiva Bepirštienė | Tel. +370 343 50714
Renginio vieta:  Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email