Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) –  dokumentų, nesančių Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, užsakymas iš kitų Lietuvos bibliotekų. Leidinių grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka. Už sugadintą ar prarastą iš kitų bibliotekų skolintą leidinį skaitytojas moka bibliotekos siuntėjo nustatytu įkainiu. Ši paslauga visuomenei teikiama jau ne vienus metus, o nuo … Tęskite Tarpbibliotekinis abonementas skaitymą