Automatinis vertėjas:
EnglishLithuanianUkrainian

Atnaujinta 2022 m. kovo 15d.

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) –  dokumentų, nesančių Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, užsakymas iš kitų Lietuvos bibliotekų. Leidinių grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka. Už sugadintą ar prarastą iš kitų bibliotekų skolintą leidinį skaitytojas moka bibliotekos siuntėjo nustatytu įkainiu.

Vartotojas apmoka realias dokumentų persiuntimo paštu išlaidas.