Meniu

Direktorė 1x1
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė, einanti bibliotekos direktoriaus pareigas nuo 2002 m. gegužės 7 d.

Toli, – arti – dar šiapus atminties...

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka švenčia 100 metų sukaktį. Tokios datos priverčia atsigręžti į praeitį, prisiminti tuos, kurie stovėjo prie šios institucijos ištakų, tuos, kurie atlaikė karo ir pokario sunkumus, tuos, kurie tarybiniais metais bibliotekai suteikė namus ir tuos, kurių dėka biblioteka atgimė, išliko jauna ir inovatyvi.

Beveik prieš keturis dešimtmečius parengta bibliotekos istorija įdomi ir informatyvi, tačiau jos turinį menkina to meto realijų primesta istorinių įvykių traktuotė. Per keturis dešimtmečius valstybiniuose ir asmeniniuose archyvuose surasti dokumentai bibliotekos istoriją papildė naujais faktais. 2011 m. direktorės pavaduotoja Jūratė Dudkienė parengė išsamią bibliotekos istorijos apybraižą, fonduose susikaupė šimtai fotografijų, dokumentų, netgi video medžiagos, o šiuolaikinės technologijos leido sukurti istoriją, kurią rašyti, pildyti, taisyti ir tobulinti galėtume nuolat.

Apybraižos tekstą suskirstėme į 3 dalis, kiekvienoje yra po 1 potemę. Parodoje taip pat yra du stambesni informaciniai blokai: Dokumentai ir spauda, Fotografijos. Šiuo metu istorijoje patalpinta ir pateikta virš 500 vienetų skaitmeninių dokumentų ir fotografijų. Šios istorijos-virtualios parodos struktūra primena seną knygų spintą su daugybe skyrelių: vieni jų užpildyti, kiti puspilniai, treti visai tušti. Todėl kviečiame prie bibliotekos istorijos kūrimo prisidėti kolegas bibliotekininkus (ypač senjorus) ir visą miesto bendruomenę, peržiūrėkite savo asmeninius archyvus – gal atrasite ką nors įdomaus ir vertingo. Mums tiks visi su darbu bibliotekoje susiję raritetai, pavyzdžiui, apdovanojimai, darbo knygelės, padėkos raštai, laiškai, prisiminimai, fotografijos, įvairūs daiktai (bibliotekininko darbo įrankiai). Mes juos suskaitmeninsime, nufotografuosime ir grąžinsime jums, o jei padovanosite – labai apsidžiaugsime. Malonių akimirkų, vartant mūsų ir Jūsų bibliotekos istorijos puslapius.

Mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė išsaugojo ir bibliotekai padovanojo V. Rachmanovos knygą „Naujųjų žmonių fabrikas“, išleistą 1936 m., su „Marijampolės P. Kriaučiūno Viešosios bibliotekos“ anspaudu.

Sutrumpinimai:
a. – apskritis
apyl. – apylinkė
DLKŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
fot. – fotografija
gub. – gubernija
k. – kaimas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LVAK – Lietuvos valstybės archyvas Kaune
MAA – Marijampolės apskrities archyvas
MIC – Marijonų (Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo) ordino santrumpa
MKM – Marijampolės kraštotyros muziejus
MPKVB – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
pr. – parapija
raj. – rajonas
sen. – seniūnija
sr. – sritis
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
v-ja – valstija
VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija

naujas-logo
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos logotipas

Parodą parengė:
Jūratė Dudkienė, Loreta Skinkienė
Dizainas ir publikacija:
Povilas Mikulionis ir Laurynas Bendorius
Redagavo:
Neringa Bebravičiūtė, Inga Kriaučeliūnaitė, Vaida Masaitienė

Paroda sukurta įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Marijampolės savivaldybės finansuojamą projektą „Laiko efektai“.