Meniu

16836352_1249795895104254_7380369735925619055_o
Bibliotekos lėlių teatro „Trivainėlis“ pasirodymas. Centre kultūrinės veiklos vadybininkė Daiva Bepirštienė, dešinėje tarp lėlių Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė Gerda Matusevičienė, iš kairės Lankytojų aptarnavimo centro vedėja Jūratė Pajaujienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro bibliotekininkė Aušra Kriaučiūnaitė.

Biblioteka be sienų

Per pastarąjį dešimtmetį biblioteka tampa vis atviresnė, mūsų siekis ir strateginė kryptis – biblioteka be sienų, lanksti ir prisitaikinti prie plačios ir įvairialypės auditorijos, turinčios skirtingus skonius, poreikius ir įpročius. Stengiantis tenkinti vartotojų kultūrinius ir informacinius poreikius, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose (Draugystės bibliotekoje ir 23 kaimo bibliotekose) sukauptas turtingas, daugiau kaip 193 tūkst. dokumentų fondas: knygų, periodinių leidinių, vaizdo, garso ir elektroninių dokumentų. Bibliotekų paslaugiomis naudojasi daugiau kaip 10 tūkst. vartotojų. Vidutiniškai per dieną Bibliotekoje ir jos padaliniuose apsilanko 842 lankytojai, o per metus – 212 tūkst. lankytojų, kuriems išduodama daugiau kaip 307 tūkst. dokumentų. Bibliotekose organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose apsilanko beveik 24 procentai savivaldybės gyventojų.

Bendruomenei svarbi Bibliotekos darbo sritis – projektai, skatinantys naujas bibliotekos darbo kryptis ir paslaugas. Kiekvienais metais Bibliotekos specialistai parengia ir įgyvendina 4–6 projektus, kuriuos remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Marijampolės savivaldybė. Pastaraisiais  metais įgyvendintas ypač reikšmingas projektas – „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurį finansavo 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto paraiška pateikta 2010 m., o 2012 m. Biblioteka ir Bendroji valdymo institucija (Lenkijos Respublikos regioninės plėtros departamentas) pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“ įgyvendinimo. Įsisavinta 257 881,64 eurų (890 413,73 litų) lėšų, iš jų  ES lėšų –  232 093,47 eurų (801 372,33 litų).

Projekto tikslas – gerinti šeimos edukacinę, informacinę ir kultūrinę aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės ir ekonominės plėtros. Siekiant šio tikslo Marijampolėje rekonstruota 289 m2 ploto Draugystės biblioteka. Patalpose įrengtos funkcinės zonos, pritaikytos lankytojų reikmėms su technine įranga ir knygų, muzikos, žaidimų bei filmų CD ir DVD formate rinkiniais. 2014 m. gegužės 27 d. įvyko iškilminga atnaujintos bibliotekos atidarymo šventė.

Draugystės bibliotekoje įgyvendinama „Biblioteka šeimai“ koncepcija: parengta informacinė, edukacinė, kultūrinė bazė ir sukurtos naujos paslaugos šeimai ir visiems vartotojams, parengta 96-ių valandų edukacinė programa, organizuoti 4 modulių mokymai, įkurtas „Skaitančių šeimų“ klubas, sukurta interneto svetainė (http://seimai.marvb.lt/). 2014 m. balandžio mėn. Draugystės biblioteka pelnė Netradicinės bibliotekos nominaciją už inovatyvią veiklą.

Draugystės bibliotekos lankytojai. Fot iš Draugystės bibliotekos archyvų.

Impulsą atnaujinti ir panaudoti lėlių teatro „Trivainėlis“ lėles skaitymo skatinimui davė LR Kultūros ministerijos remti projektai  „Teatro lėlės vaikiškų knygų pasaulyje“,  „Lėlių teatrą kuria vaikai“. Atkurtas  Bibliotekos lėlių teatras „Trivainėlis“, modernizuota teatro materialinė techninė bazė, sukuriant mobilius sceninius įrenginius – dekoracijas, apšvietimą, širmą, lėles. Pastatytų spektaklių – „Ežio namas“, „Kiškis gudruolis“ originalios lėlės ir įdomi scenografija iki šiol džiugina mažuosius žiūrovus. 2014 m. spektaklyje  „Kiškis gudruolis“ apsilankė daugiau kaip 600 lankytojų.

IMG_9162
Akimirka prieš lėlių teatro „Trivainėlis“ pasirodymą, žodį taria bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė, antrame plane vaidinti pasiruošusi kultūrinės veiklos vadybininkė Daiva Bepirštienė. Fot. iš MPKVB archyvų.
Lėlių teatro „Trivainėlis“ pasirodymas bibliotekos Didžiojoje salėje. Fot. iš MPKVB archyvų.
Akimirka iš renginio bibliotekos Didžiojoje salėje (2013 m.). Fot. iš MPKVB archyvų.

Skaitymo skatinimo projektai „Skaitanti šeima“, „Knygų herojai atgyja komiksuose“ suaktyvino šią veiklą  kaimo bibliotekose, skatino vaikų ir jaunimo skaitymą derinant  tradicinius metodus ir šiuolaikines technologijas.

Projektai „Negalia – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti“ ir „Drauge mes galime“, kuriuos iš dalies finansavo LR kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas Lietuvoje, prisidėjo prie  kultūrinės ir socialinės atskirties mažinimo Marijampolėje, pristatė biblioteką kaip palankią kultūrinę ir edukacinę erdvę žmonėms su negalia.

Marijampolės gatvių žinyno kūrėjai ir sumanytojai Informacinio skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas ir bibliografė Loreta Skinkienė (2014 m.). Fot. iš laikraščio „Suvalkietis“ archyvų.

2014 m. pabaigoje Marijampolės bendruomenei pristatytas unikalus interaktyvus elektroninis žinynas „Marijampolės gatvės“, kurio sukūrimą rėmė Kultūros rėmimo fondas ir rėmėjai. Žinynas – tai išsami kraštotyrinė informacija apie Marijampolės miesto gatvių kaitą, kraštotyros informacijos šaltinius. Pristatymo metu organizuota fotografijų paroda „Miestas per laiko rūką“ pasiekiama ir mobiliaisiais įrenginiais (QR). Kraštotyrinis darbas įgauna naują formą ir kokybę – pradedama rengti vis daugiau virtualių parodų, kurios skelbiamos Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos tinklalapyje www.marvb.lt .

2014 m. pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, 1 miesto ir 23 kaimo bibliotekų. Interneto ryšį turi 92,6 % bibliotekų. Nuolat vyksta gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, kuriuose dalyvauja įvairių socialinių grupių gyventojai, Biblioteka dalyvauja projekte „Pasitikėk savimi“. 2014 m. kompiuterinio raštingumo mokymuose Bibliotekoje dalyvavo 143 asmenys. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai  teikia individualias konsultacijas. Per metus  kompiuterinio raštingumo klausimais konsultuojama ir mokoma daugiau kaip 5 tūkst. vartotojų.  Bibliotekos naudotojai vis drąsiau naudoja elektronines paslaugas: naudojasi automatinio informavimo paslauga, prasitęsia  dokumentų naudojimo laiką,  užsako ir  rezervuoja  dokumentus.

Šimtmečio sandūroje

2015–2020 m. intensyvūs plėtojant bibliotekos paslaugų kokybę ir spektrą. Viešosios bibliotekos ir padalinių veiklos nukreiptos bendruomenės poreikius atitinkančių bibliotekos paslaugų gerinimui, viešųjų erdvių kūrimui. Aktyvi veikla ir socialinė pozicija didino bibliotekos matomumą bendruomenėje, po pastato rekonstrukcijos atidaryta Viešoji biblioteka pasiūlė savivaldybės gyventojams kokybiškas naujas paslaugas, veiklas, stabiliai didėjo vartotojų ir lankytojų skaičius.

Projektai, turtingi leidinių fondai, kokybiškos paslaugos, renginiai skatino gyventojus lankytis Bibliotekoje – kas penktas Marijampolės savivaldybės gyventojas naudojosi bibliotekos paslaugomis. Per 5 metus išaugo vykdomų projektų skaičius – nuo 4 (18, 1 tūkst. Eur) iki 18 (42, 4 tūkst. Eur). Tai leido ženkliai išplėsti kultūrines paslaugas gyventojams. Aktyvi klubų „Multimažyliai“, „Margainis“ veikla pritraukė socialiai pažeidžiamas bendruomenės grupes ir jaunus tėvus su vaikais, pradėjus kviesti menininkus statyti lėlių teatro spektaklius, naujomis spalvomis nušvito lėlių teatras „Trivainėlis“, vasaros skaitymai bei susitikimai su žinomais Lietuvos menininkais kiekvienais metais Vytauto Didžiojo parke sutraukia tūkstančius marijampoliečių, vaikų, jų tėvų ir senelių medžių paunksmėje leisti trečiadienių ir ketvirtadienių popietes kultūriniuose renginiuose, o vaikų vasaros stovyklose vaikai linksmai ir įdomiai leidžia laiką bibliotekoje

Toliau plečiamas ir tobulinamas originalus projektas „Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas interaktyvus žinynas“, kuriame Marijampolės savivaldybės kultūros paveldo objektai integruoti į skaitmeninio turinio žinyną ir vėliau tapo sudėtine virtualaus kraštotyros portalo „Noriu žinoti“ dalimi. Portalas Noriuzinoti.lt buria kraštiečių bendruomenę į virtualią erdvę, kurioje jie gali dalintis žiniomis ir kūryba, pristatoma unikali krašto istorija ir kultūra ir užtikrinama sklaida skaitmeninėje erdvėje. Draugystės bibliotekos lankytojus praturtino susitikimai su profesionaliais meno kūrėjais vykdant projektą „Mažasis menų inkubatorius“, piešiniais buvo papuoštas bibliotekos pastatas. Draugystės bibliotekos veiklų geroji patirtis pristatyta prodiuserės E. Mildažytės dokumentiniame filme „Aš esu biblioteka“(2016 m.), o 2017 m. rugpjūčio mėn. įvyko nevyriausybinės organizacijos „Elektroninė informacija bibliotekoms“ (EIFL) netradicinės iniciatyvos „Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai“ (YALI), kuriame dalyvavo 19 bibliotekininkų iš Afrikos šalių.

Projekto „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“ (2015–2016 m. ), kurį inicijavo ir finansavo LNB projektas „Bibliotekos pažangai 2“, veiklos skatino jaunimo saviraišką ir bendruomeniškumą. Projekto priemonės padėjo aktualizuoti Multicentro paslaugas ir įkurti audiovizualinių menų dirbtuves bei laisvalaikio zoną jaunimui. „Bibliotekos pažangai 2“ inicijavo pirmąją Nacionalinę bibliotekų olimpiadą, kurioje tarp 17 geriausiųjų respublikos komandų aukso medalį ir prizą iškovojo Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos komanda „Auksinis alavukas“ (2016 m. birželis).

2017 m. – svarbūs ir intensyvūs metai Bibliotekos istorijoje: sausio mėnesį prasidėjo pasirengimas Bibliotekos priestato modernizacijai, vykdant investicinį projektą „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“. 

2017 m. vasario mėnesį Biblioteka gavo Europos savanorių tarnybos (EST) akreditaciją ir atvyko pirmasis savanoris iš Turkijos Gokhan Kayim (vėliau ši graži savanorių priėmimo tradicija buvo tęsiama: 2019 m. atvyko Melda Tasdemir iš Vokietijos, 2021 m. – Ali Mamedov iš Azerbaidžano). Rugpjūčio mėnesį LIBIS serverio duomenų bazė buvo perkelta į LNB infrastruktūroje sukurtą debesį. „Debesijos“ paslaugos užtikrino duomenų bazės (DB) archyvo išsaugojimą bei atstatymą, nebereikėjo rūpintis serverio atnaujinimu ir resursų didinimu.

Viešosios bibliotekos darbuotojai išvykoje į Jono Totoraičio progimnaziją, kurioje vedė kraštotyros edukaciją moksleiviams. Iš kairės antra stovi Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja Raminta Liubelionienė, bibliografė Loreta skinkienė, vyr. bibliotekininkė Jūratė pajaujienė, klūpi iš dešinės pirmas Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas, šalia jo bibliotekos savanoriai, su dryžuota suknele stovi vyresn. bibliotekininkė Vaida Juselytė, šalia jos progimnazijos pedagogės (2017m.)
Moksleivės kraštotyros skaitykloje praleidžia šeštadienio popietę (2019 m.). Fot. iš vyr. bibliotekininkės Vaidos Masaitienės archyvo.
Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja Raminta Liubelionienė rekonstruotos bibliotekos atidarymo dieną 2018 m. Fot iš MPKVB archyvo.
IMG_3465
Užsiėmimas su bibliotekos „Multimažyliais“, kairėje Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vadybininkė Ligita Valiukienė. 2019 m. Fot. Augustina Miknevičiūtė
Renovuotos bibliotekos atidarymo šventės metu (2018 m.), dešinėje bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė. Fot. iš MPKVB archyvų.
Šiuolaikiško dizaino, ergonomiški baldai pritaikyti kiekvieno lankytojo poreikiams, kaip matome, kartais krėsle galima tilpti net po du. Moksleivės renovuotos bibliotekos atidarymo metu 2018 m. Fot. iš MPKVB archyvų.
Renovacijos metu įrengtos naujos kompiuterizuotos darbo vietos, palengvinančios elektroninio katalogo prieiga darbuotojams ir skaitytojams. Fot. iš MPKVB archyvų.
Biblioteka kiekvieną vasarą organizuoja įvairaus pobūdžio renginius Vytauto Didžiojo parke. Nuotraukoje susitikimas su Jurgita Šeduikyte (2020 m.). Fot. autorius Dainius Čėpla.
Skaitmeninio raštingumo mokymai 2019 m. Fot. autorė Aušrinė Česnulienė.

Vykdant Bibliotekos modernizavimo projektą lankytojai nebuvo aptarnaujami, tai pakoregavo bibliotekos veiklos apimtis: sumažėjo vartotojų ir lankytojų, renginių skaičius, trūko erdvių bendruomenės veikloms, tačiau Bibliotekos darbuotojai daugiau dėmesio skyrė naujų ir lankytojams naudingų paslaugų kokybei ir pristatymui (klubų veikla, įgyvendinami projektai, skatinantys bibliotekų veiklą ir paslaugų plėtrą, vaikų vasaros stovykla „Komiksai + animacija“, teatralizuoti vasaros skaitymai Vytauto Didžiojo parke (15 skaitymų, daugiau kaip 2 tūkst. lankytojų), lėlių teatro „Trivainėlis“ edukacinis spektaklis „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“). 

2018 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 dienos tapo ypatingos bibliotekos istorijoje. Po daugiau kaip metus trukusios rekonstrukcijos įvyko iškilminga bibliotekos atidarymo šventė, tapusi išskirtiniu įvykiu marijampoliečiams. Po rekonstrukcijos išorinis ir vidinis bibliotekos vaizdas pasikeitė iš esmės, atvertos naujos erdvės su naujomis paslaugomis: 1 aukštas – Knygų erdvė, Šeimos kampelis, Konferencijų salė; 2 aukštas – Medijų erdvė, Didžioji ir Mažoji salės, Krašto istorijos skaitykla, Informacijos skaitykla. Visos erdvės su naujausia įranga skirta darbui, konferencijoms, renginiams, kameriniams vakarams, skaityklos – naujais staliniais ir planšetiniais kompiuteriais vartotojams, o Medijų erdvėje, prie viso to – vinilinių plokštelių kolekcija, patefonas, įvairūs kompiuteriniai žaidimai ir HTC Vive virtualios realybės akiniai. Vertėtų pabrėžti, jog rekonstruota biblioteka marijampoliečiams pristatyta originalios formos ir turinio festivalio „Reali virtualybė“ metu. Per 2 dienas įvyko 13 renginių, juose apsilankė daugiau kaip 2,5 tūkst. lankytojų. Festivalio sėkmė lėmė, kad jis tapo tradiciniu – 2019 m. įvyko festivalis „Reali virtualybė2. (Už)kurkime meną“ (15 renginių, 1,3 tūkst. lankytojų), 2020 m. – dėl koronaviruso pandemijos buvo perkeltas į virtualią erdvę. Lankytojų pasitenkinimą Bibliotekoje teikiamomis paslaugomis lėmė šiuolaikinių technologijų įveiklinimas, renginių įvairovė ir kokybė, estetiškos ir modernios atnaujintos erdvės – 2019 m. vasario mėnesį atliktas tyrimas parodė, kad palankiai aptarnavimo kokybę ir paslaugas vertino 95,1 proc. lankytojų.

Bibliotekos darbuotojai 2018–2020 m. aktyviai įsijungė į projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklas: 11 Bibliotekos darbuotojų (lektoriai) organizavo skaitmeninio raštingumo mokymus. Per 2 metus skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų, (49 grupės pradžiamokslio ir 136 grupės pagal pažengusiųjų programas).

Iš kairės pirmoji Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja Raminta Liubelionienė, vyr. bibliotekininkė Aušra Rutkauskienė, Lankytojų aptarnavimo centro vedėja Jūratė Pajaujienė, bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė (2018 m.). Nuotrauka iš MPKVB archyvų.
Red-Black-Photo-Sale-Retail-Stores-Facebook-Post-1
Jolitos Vaitkutės sukurtas Petro Kriaučiūno portretas iš 1200 medinių raidžių (2020 m.). Fot. iš MPKVB archyvų.

2018 m. pabaigoje keitėsi bibliotekos struktūra: įkurti Lankytojų aptarnavimo ir Vaikų ir jaunimo edukacijos centrai, Metodikos ir Dokumentų komplektavimo skyriai sujungti į Informacijos išteklių ir vadybos skyrių. Marijampolės savivaldybės taryba patvirtino Bibliotekos pareigybių skaičių – 69 ir padalinių sąrašą – Draugystės biblioteka mieste ir 21 biblioteka kaimo vietovėse.

2018–2020 m. dalyvaujant projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ atnaujinta 13 viešosios interneto prieigos taškų, padidėjo interneto sparta iki 300 mbps, Multicentro lankytojams suteikta galimybė mokytis programavimo ir robotikos.

Sudėtingais 2020 m., kai Lietuvoje pirmą kartą kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas,  bibliotekos darbuotojai priėmė iššūkius ir gebėjo kūrybiškai prisitaikyti prie kintančių sąlygų, draudimų ir veiklos ribojimų. Biblioteka kontaktiniu būdu neaptarnavo lankytojų beveik 4 mėn., tačiau sustiprino komunikaciją socialiuose tinkluose, suplanuotas veiklas integravo į nuotolines ir elektronines paslaugas, pradėjo organizuoti virtualius renginius, išplėtė skaitmeninio raštingumo mokymus ir mokė nuotoliniu būdu, organizavo vartotojų aptarnavimą bekontakčiu būdu, o projektinio finansavimo panaudojimas leido teikti bendruomenei kokybiškas paslaugas. Pasitinkant bibliotekos šimtmetį erdvė prieš biblioteką papuošta originalios Lietuvos menininkės Jolitos Vaitkutės darbu, Petro Kriaučiūno portretu – instaliacija. Taip pat įvyko virtualus kompleksinis renginys „Šimtmečio iliuzija“, skirtas Petro Kriaučiūno 170-osioms gimimo metinėms paminėti.

146649802_424601832328409_8651733317192163026_n-768x576
Karantino metu nuolatos vyko nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai suaugausiems ir moksleiviams, fotografijoje matoma pirmoji Grafikos dizaino ir 3D modeliavimo pamoką paaugliams. Fot. iš MPKVB archyvų.
80500963_2552209121529585_4162846259364757504_n
Dainuojamosios poezijos vakaras bibliotekos Didžiojoje salėje su Andriumi Bialobžeskiu ir Giedriumi Arbačiausku (2019 m.). Fot. iš MPKVB archyvų.
64304561_2876972705709124_7941127950273871872_n
Teatralizuoti garsiniai pasakų skaitymai Vytauto Didžiojo parke (2019 m.). Fot. iš Vaikų ir jaunimo edukacijos centro archyvų.
IMG_8123-scaled
Bibliotekos kolektyvas. 2019 m. Fot. Augustina Miknevičiūtė.

Valstybės apdovanojimai bibliotekos direktorėms:
1. 1997 m.  direktorė Janina Arbačiauskienė apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas (LR Prezidento dekretas Nr. 1200, 1997-02-10).
2. 2020 m. direktorė Daiva Kirtiklienė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentas Gitanas Nausėda  (LR Prezidento dekretas Nr. 1K-207, 2020-02-13).

Įstaigos apdovanojimai:
1. 2011 m. Multicentrui įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministro Arūno Gelūno padėka už originalų edukacinį darbą.
2. 2012 m. Multicentras apdovanotas „Už novatoriškus sprendimus, praplėtusius bibliotekos paslaugų spektrą“. Apdovanojimą įsteigė projektas „Bibliotekos pažangai“.
3. 2014 m. Draugystės bibliotekai suteiktas Netradicinės bibliotekos vardas. Nominaciją įsteigė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.
4. 2016 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai laimėjo pirmąją vietą Nacionalinėje bibliotekininkų olimpiadoje.
5. 2018 m. Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai suteiktas Lietuviškiausios bibliotekos vardas. Nominaciją įsteigė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.
6. 2018 m. Multicentras apdovanotas „Už inovacinę veiklą įgyvendinant jaunimui skirtus projektus“. Nominaciją įsteigė Marijampolės savivaldybė.
7. 2019 m. Draugystė bibliotekai suteiktas Kūrybiškiausios bibliotekos vardas. Nominaciją įsteigė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.
8. 2020 m. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka tapo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ laureate. Nominaciją įsteigė 
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“.

Apdovanojimai ir padėkos:
1. 2003 m. bibliotekos vyr. metodininkei Almai Stočkuvienei suteikta paskatinamoji premija už profesionalų darbą, reikšmingas iniciatyvas bibliotekininkų profesionalumo ugdymo bei informacinės visuomenės plėtros srityje 2002 m. Premiją įsteigė Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Roma Dovydėnienė.
2. 2011 m. bibliotekos direktorei Daivai Kirtiklienei, direktoriaus pavaduotojai Jūratei Dudkienei, vyr. metodininkei Almai Stočkuvienei, Baraginės k. bibliotekos vedėjai Aldonai Augustinavičienei, Gudelių k. bibliotekininkei Daliai Sudeikienei įteiktos Lietuvos Respublikos kultūros ministro Arūno Gelūno padėkos.
3. 2015 m. Metodikos skyriaus vyr. metodininkei Almai Stočkuvienei suteiktas 2014 m. geriausio bibliotekininko vardas ir Lietuvos Respubikos kultūros ministro Šarūno Biručio premija už inovatyvių paslaugų šeimoms kūrimą. 
4. 2020 m. Lankytojų aptarnavimo centro vyr. bibliotekininkei Vaidai Juselytei suteiktas geriausio skaitmeninio konsultanto-bibliotekininko 2019 m. Marijampolės apskrityje vardas.
5. 2021 m. minint bibliotekos 100-metį bibliotekos direktorei Daivai Kirtiklienei, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėjai Ramintai Liubelionienei, Lankytojų aptarnavimo centro vyr. metodininkei Almai Stočkuvienei, Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vyr. bibliotekininkei Linai Bradauskienei įteiktos Lietuvos Respublikos kultūros ministro Simono Kairio padėkos.
6. 2022 m. Pasaulinės kultūros dienos proga vykusiame renginyje „Už nuopelnus Marijampolės kultūrai“, Vaidai Masaitienei įteiktas „Metų kultūros darbuotojas 2021 m.“ apdovanojimas už kūrybiškumą ir gebėjimą profesionaliai bei inovatyviai perteikti istorinę atmintį, iniciatyvumą rengiant ir  įgyvendinant  jaunimo kūrybinius saviraiškos projektus, už motyvuojantį iniciatyvų senjorams palaikymą, pažintinių ekskursijų maršrutų, skatinančių  gilesnį miesto  kultūros paveldo pažinimą, rengimą ir bendradarbiavimą  juos organizuojant. Apdovanojimą įsteigė Marijampolės savivaldybė.