(Rusija) 2011 m. vasario 3 d. – bendradarbiavimo sutartis

(Lenkija) 2006 m. balandžio 11 d. – bendradarbiavimo sutartis. 2007 m. partnerių įgyvendintas projektas „Multicentrų įkūrimas Olštyne ir Marijampolėje“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos (Europos regionų plėtros fondo lėšomis per INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaimynystės programą).

(Lenkija) – Černiachovsko municipalinės įstaigos „Centralizuota bibliotekų sistema“ (Rusija) – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (Lietuva) 2005 m. gegužės 27 d. – trišalė bendradarbiavimo sutartis 2005 m. organizuota tarptautinė bibliotekininkų konferencija “Regiono bibliotekos Europos Sąjungos bibliotekų kontekste” Vištytyje.

2012 m. vasario 28 d. – bendradarbiavimo sutartis

2011 m. lapkričio 3 d. – bendradarbiavimo sutartis

2011 m. lapkričio 15 d. – bendradarbiavimo sutartis

2011 m. sausio 25 d. – bendradarbiavimo sutartis

2008 m. spalio 10 d. – jungtinės veiklos sutartis