Dokumentų spausdinimas, kopijavimas, skenavimas suteikia galimybę pasidaryti standartinių ir nestandartinių dydžių (A4, A3, A3+) dokumentų, brėžinių, schemų, planų kopijas. Kopijavimas ir spausdinimas atliekami spalvotai ir nespalvotai .

Skenavimas – dokumento (bylos, nuotraukos, brėžinio, žemėlapio ir t. t.) nuskaitymas į elektroninę rinkmeną, kuris gali būti išsiųsta el. paštu arba įrašytas į duomenų laikmeną.

1 puslapio spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įkainiai:

Spausdinimas ir kopijavimas

Skenavimas