Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo  įstatymo 11 straipsniu, Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su bibliotekos darbu.

Prašymo / skundo pateikimo būdai:

  1. Paštu (adresu Vytauto g. 20, LT 68298, Marijampolė );
  2. Atvykus į įstaigą (Vytauto g. 20, LT 68298, Marijampolė,  galima pateikti: pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 val. – 16:45 val., penktadienį 8:00 val. – 15:30 val.);
  3. Elektroniniu paštu (info@marvb.lt);
  4. Telefonu 8 343 51862.

Prašymo / skundo pateikimo reikalavimai
Teikiamame prašyme / skunde:

  1. Nurodykite vardą ir pavardę;
  2. Nurodykite kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti;
  3. Suformuluokite konkretų klausimą ar nurodykite, kokią informaciją pageidaujate gauti;
  4. Pasirašykite, o prašymą / skundą, siunčiamą  elektroninėmis priemonėmis pasirašykite kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leistų užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą,

Nagrinėjimo laikas
Jūsų prašymą / skundą išnagrinėsime ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, o jeigu Jūsų prašymo/ skundui išnagrinėti reikės daugiau laiko, apie nagrinėjimo pratęsimo priežastis pranešime.