Teisės portalas „INFOLEX“

INFOLEX –  teisės aktų paieškos sistema, kurioje: teisės aktai, teismų bylos, darbo biržos informacija, nuorodos į antstolių kontorų, notarų biurų, policijos komisariatų, teismų, advokatų kontorų tinklalapius.

Prisijungimas prie šios duomenų bazės įmanomas tik Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir Draugystės, Daukšių, Sasnavos, Gudelių, Netičkampio, Mokolų, Valavičių, Igliaukos padaliniuose.

VYTURYS duomenų bazė

Vyturio duomenų bazėje – daugiau kaip 400 svarbiausių elektroninių knygų mokyklai ir laisvalaikiui. Skiltyje KNYGOS pateikiami visi leidiniai, suskirstyti pagal amžiaus grupes. Skiltyje MOKYKLAI – jūsų patogumui suklasifikuoti privalomi ir konteksto kūriniai bei skaitmeniniai vadovėliai.

Mykolo Romerio universiteto duomenų bazės

Laisvai prieinamuose Mykolo Romerio universiteto elektroninės mokslinės informacijos ištekliuose rasite daugiau kaip 230 elektroninių knygų ir 11-oje mokslo žurnalų publikuojamus straipsnius įvairiomis temomis.

Nuorodos į MRU duomenų bazes:

Lietuvos bibliotekų elektroninių paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt

ibiblioteka.lt – bendra bibliogafinė sistema, jungianti visą informaciją apie visose viešosiose Lietuvos  bibliotekose saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofišas, filmus, vaizdo juostas, audio kasetes, plokšteles, elektroninius dokumentus, disertacijas, habilitacinius darbus ir kt.

Naudojantis visomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis vartotojams leidžiama:

Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo;
Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti, spausdinti, įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedideliais kiekiais.
​​

Naudojantis visomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis vartotojams draudžiama:

Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;
Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą;
Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga iš Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių kompiuterių laisva. Norint naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis namuose (ne iš bibliotekos kompiuterių tinklo), dėl prisijungimų kreiptis el. paštu info(eta)marvb.lt, tel. 8 343 50714 arba teirautis bibliotekos darbuotojo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Skaitykloje (II aukštas).