Daiva Kirtiklienė  –  Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė.

Nariai: Rytis Akelis, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Danutė Burlėgienė, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos personalo vadybininkė;

Jūratė Dudkienė, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;

Raminta Liubelionienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja;

Jūratė Pajaujienė, Lankytojų aptarnavimo centro vedėja;

Violeta Ruseckienė, Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja.

Pirmininkas – Jūratė Dudkienė, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Sekretorius – Lina Bradauskienė, Informacijos išteklių ir vadybos sk. vyr. bibliotekininkė;

Nariai: Ilona Jančaitienė, Patašinės filialo bibliotekininkė;

Aušra Kriaučiūnaitė, Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro bibliotekininkė;

Aušra Rutkauskienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyr. bibliotekininkė;

Loreta Skinkienė, Lankytojų aptarnavimo  bibliografė.

Pirmininkas – Jūratė Pajaujienė

Sekretorius – Daiva Bepirštienė

Narys – Irena Lunskienė.