Automatinis vertėjas:
EnglishLithuanianUkrainian

Atnaujinta 2022 m. kovo 15d.

PATVIRTINTA
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus
2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V – 33
priedas

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mokamų paslaugų kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina eurais (eur) Pastabos
1. Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :
1.1. suaugusiems 1,74
1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 metų 1,45
1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus pažymėjimą) 1,45
2. Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas 0,87
3. Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu:
3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1 puslapis 0,06
3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš abiejų lapo pusių 0,09
4. Dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu:
4.1. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formato – 1 psl. 0,29
4.2. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A3 formato – 1 puslapis 0,58
5. Dokumentų kopijavimas:
5.1. A4 formato 1 puslapis 0,06
5.2. A4 formato 1 lapas iš abiejų pusių 0,09
5.3. A3 formato 1 puslapis 0,12
6. Dokumentų laminavimas
6. 1. A4 formato 1,45
6. 2. A5 formato 1,16
6. 3. A6 / A7 formatų 0,87
7. Dokumentų įrišimas
7. 1. Iki 50 lapų be viršelio 1,16
Iki 50 lapų su viršeliu 1,45
7. 2. 51 – 100 lapų be viršelio 1,45
51 – 100 lapų su viršeliu 1,74
7. 3. 101 – 200 lapų be viršelio 2,09
101 – 200 lapų su viršeliu 2,32
7. 4. 201 – 300 ir daugiau lapų be viršelio 2,61
201 – 300 lapų su viršeliu 2,90
8. Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas) 1,01
9. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį abonementą. Vartotojas apmoka realias dokumentų persiuntimo paštu išlaidas
10. Ilgalaikio ir trumpalaikio viešosios bibliotekos turto nuoma (1 val.): Paslaugos nemokamai teikiamos labdaros ir paramos, kūrybinėms organizacijoms
10.1. bibliotekos patalpų nuoma 10,14
10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika ir aptarnavimu 13,03
11. Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos ilgalaikės patalpų nuomos sutartys Sutartinė Ne mažiau kaip 1,74 Eur/m2
12. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas (1val.) Sutartinė