PATVIRTINTA
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus
2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V – 33
priedas

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mokamų paslaugų kainos

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasKaina eurais (eur)Pastabos
1.Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :
1.1. suaugusiems1,74
1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14
metų
1,45
1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus
pažymėjimą)
1,45
2.Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas0,87
3.Dokumentų spausdinimas nespalvotu
spausdintuvu:
3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1
puslapis
0,06
3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš
abiejų lapo pusių
0,09
4.Dokumento spausdinimas spalvotu
spausdintuvu:
4.1. dokumento spausdinimas spalvotu
spausdintuvu A4 formato – 1 psl.
0,29
4.2. dokumento spausdinimas spalvotu
spausdintuvu A3 formato – 1 puslapis
0,58
5.Dokumentų kopijavimas:
5.1. A4 formato 1 puslapis0,06
5.2. A4 formato 1 lapas iš abiejų pusių0,09
5.3. A3 formato 1 puslapis0,12
6.Dokumentų laminavimas
6. 1. A4 formato1,45
6. 2. A5 formato1,16
6. 3. A6 / A7 formatų0,87
7.Dokumentų įrišimas
7. 1. Iki 50 lapų be viršelio1,16
Iki 50 lapų su viršeliu1,45
7. 2. 51 – 100 lapų be viršelio1,45
51 – 100 lapų su viršeliu1,74
7. 3. 101 – 200 lapų be viršelio2,09
101 – 200 lapų su viršeliu2,32
7. 4. 201 – 300 ir daugiau lapų be viršelio2,61
201 – 300 lapų su viršeliu2,90
8.Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas)1,01
9.Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį abonementąPaslauga teikiama nemokamai.
10.Ilgalaikio ir trumpalaikio viešosios bibliotekos turto nuoma (1 val.):Paslaugos nemokamai teikiamos labdaros ir paramos, kūrybinėms organizacijoms.
10.1. bibliotekos patalpų nuoma10,14
10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika ir aptarnavimu13,03
11.Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos ilgalaikės patalpų nuomos sutartysSutartinėNe mažiau kaip 1,74 Eur/m2
12.Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas (1val.)Sutartinė