Bibliotekos paslaugos

Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1245; aktuali 2020-06-25 (nuo2021-01-01);

Naudojimosi Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka taisyklės:

https://www.marvb.lt/apie-mus/veikla/naudojimosi-taisykles/

Registracija būtina, jeigu bibliotekos lankytojas naudojasi dokumentų fondais ir skolinasi dokumentus į namus:

https://www.marvb.lt/wp-content/uploads/2019/02/Naudojimosi-Biblioteka-taisykl%C4%97s-2018-m-priedas.pdf

Kitos kultūrinės, edukacinės ir informacijos paslaugos teikiamos be registracijos ir apribojimų.

Skaitytojo pažymėjimas galioja neribotą laiką (iki fizinio skaitytojo pažymėjimo susidėvėjimo ar praradimo) visose Lietuvos Respublikos viešosiose bibliotekose

Bibliotekos paslaugos nemokamos, išskyrus Marijampolės sav. tarybos sprendimu patvirtintą Bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą: https://www.marvb.lt/apie-mus/paslaugos/

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email