Elektroninio pašto adresai Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje sudaromi pagal tokią tvarką:


Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šabloną v.pavarde@marvb.lt.

Atskirų skyrių elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šabloną SkyriausPavadinimas@marvb.lt.