Automatinis vertėjas:
EnglishLithuanianUkrainian

Atnaujinta 2022 m. kovo 15d.

Asmenys, norintys naudotis Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, galiojantį neribotą laiką visose Lietuvos viešosiose bibliotekose.

Norint tapti registruotu bibliotekos skaitytoju reikia:

  • Susipažinti su naudojimosi Marijampolės Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka taisyklėmis;
  • Bibliotekos darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmenims iki 16 metų amžiaus – užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (2 priedas);
  • Užpildyti Skaitytojo registracijos kortelę, nurodant asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą);
  • Sumokėti vienkartinį bibliotekos nustatyto dydžio skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį.

Skaitytojo pažymėjimo kaina:

  • Suaugusiems – 1,74 Eur.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams iki 14 metų imtinai, neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus pažymėjimą) – 1,45 Eur.
  • Skaitytojams, praradusiems ar sugadinusiems skaitytojo pažymėjimą – 0,87 Eur.