Asmenys, norintys naudotis Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, galiojantį neribotą laiką visose Lietuvos viešosiose bibliotekose.

Norint tapti registruotu bibliotekos skaitytoju reikia:

  • Susipažinti su naudojimosi Marijampolės Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka taisyklėmis;
  • Bibliotekos darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmenims iki 16 metų amžiaus – užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (2 priedas);
  • Užpildyti Skaitytojo registracijos kortelę, nurodant asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą);
  • Sumokėti vienkartinį bibliotekos nustatyto dydžio skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį.

Skaitytojo pažymėjimo kaina:

  • Suaugusiems – 1,74 Eur.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams iki 14 metų imtinai, neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus pažymėjimą) – 1,45 Eur.
  • Skaitytojams, praradusiems ar sugadinusiems skaitytojo pažymėjimą – 0,87 Eur.