Viešoji biblioteka
2021 gegužės 21 d.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (juridinio asmens kodas 190495783, Vytauto g. 20 Marijampolė) skelbia nekilnojamojo turto viešą nuomos konkursą. Išnuomojamas nekilnojamas turtas  (unikalus numeris 1898-2000-7016); išnuomojamų patalpų plotas 8 kv. metrai (patalpų dalis) , adresas Vytauto g. 22 Marijampolė.

Turto naudojimo paskirtis –projektinė/informacinė/ švietėjiška.

Pradinis nuompinigių dydis: 3,75 eur/kv. metras.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena-iki kitos po jos einančios darbo dienos)  pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

Nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių, mokami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną -0,05 proc. nuo nesumokėtos nuompinigių sumos.

Nuomos terminas– 5 metai.

Konkurso dalyvių registracija vykdoma 2021 m. gegužės 26 d. 10-12 val. Konkurso dalyvių registracijos vieta-Vytauto g. 22 Marijampolė Konferencijų salė.  Atsakingas už registraciją- Rytis Akelis (+370 698 33810)

Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į sąskaitą Nr. LT88 7044 0600 0207 6060, esančią SEB banke. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Turto apžiūra -2021 m. gegužės 24 d. 10-12 val.

Apžiūros laiką suderinti iš anksto tel. +370 698 33810

Viešojo turto nuomos konkurso komisijos posėdžio vieta: Vytauto g. 20 Marijampolė , laikas- 2021 m. gegužės 28 d. 10 val.

Informaciją dėl konkurso teikia Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rytis Akelis  Vytauto g. 20 –A3 Marijampolė, tel. 8 698 33810 el. p. r.akelis@marvb.lt

Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta per tris darbo dienas po komisijos posėdžio.

Su turto nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis galima susipažinti https://marvb.lt/nuoma

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email