Alma Stočkuvienė
Vyriausioji metodininkė
2021 gruodžio 2 d.

Biblioteka turi sukaupusi unikalių spaudinių (nuo 1766 m.), rankraščių (nuo 1903 m.) ir skaitmeninių dokumentų kopijų fondą. Dalį kolekcijos sudaro ypač vertingas rašytinis paveldas, kuris viešai neeksponuojamas, todėl nepasiekiamas lankytojui. Norint išsaugoti šį turtą, surinkti ir  susisteminti įvairiais formatais išblaškytą vertingą turinį, būtina juos deramai paruošti saugojimui, skaitmenizuoti, jeigu tai leidžia jų būklė, o skaitmenizavus perkelti į  kuriamą krašto kultūros paveldo portalą. Šiam darbui reikia įgūdžių ir  patirties, todėl siekiame nuolat tobulintis, gauti žinių  iš  šios srities profesionalų.

Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje pirmoji grupė pradeda ekskursiją su Informacijos išteklių formavimo skyrius vadove Odeta Pakalniene

Baigiantis lapkričiui bibliotekininkams organizavome išvyką į Vilniaus universiteto biblioteką, kuri įkurta 1570 m., iki šių dienų išliko autentiškose erdvėse. Kartu su visais senojo universiteto pastatais ir kiemeliais ji sudaro įspūdingą ir nepakartojamą  Vilniaus senamiesčio architektūrinį ansamblį, reprezentuojantį Lietuvos mokslo ir kultūros pažangos istoriją. Aplankėme baigiamą restauruoti Pranciškaus Smuglevičiaus salę, kurioje eksponuojamas senasis rašytinis ir istorinis paveldas,  Joachimo Lelevelio salę,  observatoriją (Baltoji salė), susipažinome su Bibliotekos kūrimosi ir raidos etapais, stebėjome veikiančias istorines ekspozicijas.  

Dokumentų paveldo išsaugojimo skyriuje darbuotojos susipažįsta su senųjų dokumentų restauravimo technikomis

Dokumentinio paveldo išsaugojimo skyriuje stebėjome  rankraščių,  labai senų ir  retų knygų bei jų viršelių restauravimo procesą, sužinojome apie jų skaitmeninimą, nepakenkiant senųjų leidinių būklei, susipažinome  su  paveldo eksponavimo galimybėmis, kurias būtų galima pritaikyti Marijampolėje. 

Pažintis su Mo muziejaus archyvais ir kolekcija

Taip pat aplankėme Danguolės ir Viktoro Butkų iniciatyva įkurto ir daugiau nei 5000 modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kolekciją turintį MO muziejų,  susipažinome su muziejaus salėse veikiančiomis parodomis, jų organizavimo, eksponavimo naujovėmis ir galimybėmis.

Tokio pobūdžio išvykoje svarbu tyrinėti ne tik tradicines atminties institucijų erdves bei veiklas. Ne ką mažiau svarbi terpė modernus ir šiuolaikiškas turinio perdavimas plačiajai „pop auditorijai“, todėl paskutinioji išvykos stotelė – Iliuzijų muziejus, kuriame turėjome galimybę patirti ir išvysi šiuolaikinio muziejaus koncepciją, kur susipina menas, kultūra, fizika ir iliuzija. Patirtis davė peno apmąstyti, kaip būtų galima istorinius personažus, įvykius, kultūros paveldą pateikti pasitelkiant mokslą bei išradimus.

Marijampolės bibliotekininkų draugija ir Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka įgyvendina projektą “Atminties archyvai”, kuriam dalinį finansavimą skiria Marijampolės savivaldybė. Vienas iš  šio projekto  uždavinių – kelti bibliotekininkų profesinę kompetenciją krašto informacijos, kultūros, istorijos  paveldo išsaugojimo ir sklaidos srityje.

Straipsnį parengė:
Vyr. metodininkė Alma Stočkuvienė
Vyr. bibliotekininkė Vaida Masaitienė

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email