Asta Urkienė
Gudelių biblioteka
2024 vasario 20 d.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena Gudeliuose buvo paminėta iškilmingai ir įsimintinai. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje kartu su klebonu Remigijumi Maceina aukojo garbingi svečiai – Panevėžio Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir dekanas Deimantas Brogys. Vyskupas Jonas Kauneckas savo pamoksle priminė apie Lietuvos valstybingumo kelią ir jame svarbų vaidmenį atlikusį tikėjimą, kuris neleido pasiduoti okupantų priespaudai ir pabrėžė, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu reikia nepamiršti maldos ir tikėjimo, kurie suteikia stiprybės. Nors  prieš kelis mėnesius tariantis su Jo Ekscelencija dėl knygos pristatymo Gudeliuose, vyskupas abejojo, ar kas tuo susidomės, nes jis iš kito krašto, po Šv. Mišių susitikti su vyskupu ir sudalyvauti jo knygos „Prieš visus vėjus“ pristatyme  susirinko pilnutėlė Gudelių seniūnijos salė. Knygos anotacijoje rašoma: „Vyskupo Jono Kaunecko Prisiminimų knyga pasakoja jo gyvenimo istoriją. Kaip basakojis Trajoniškio vaikas, išbraidžiojęs pagriovius, pamiškes, Pasvalio šlyną, numelioravęs gal pusę Lietuvos, pagaliau tampa kunigu, Tikinčių teisėms ginti katalikų komiteto nariu, vėliau – Bažnyčios hierarchu, kuris trims popiežiams spaudė rankas ir perlaidojo paskutiniuosius Lietuvos partizanus.“ Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas – vienas ryškiausių antisovietinės rezistencijos dalyvių, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjas, ilgus metus persekiotas, tačiau taip ir nenugalėtas sovietinių struktūrų. Bibliotekininkė A. Urkienė trumpai pristatė vyskupo biografiją,  o kartu su Jo Ekscelencija atvykusi G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja filologė Albina Saladūnaitė jautriai pristatė atsiminimų knygą, atskleidė prasmingo, nors ir sudėtingo, pilno išbandymų gyvenimo esmę. Kaip sako pats J. Kauneckas, jam nerūpėjo būti vyskupu, tik rūpėjo būti žmogumi, nuo pat pirmųjų dienų reikėjo tiesos. Tad nenuostabu, jog tos epochos metu turėjo eiti „prieš visus vėjus“. Vyskupas sulaukė nemažai klausimų iš dalyvavusiųjų. Šiltas bendravimas atskleidė paprastą ir kartu daugeliui artimą vyskupo asmenybę.  

Knygos pristatymą paįvairino Monikos Smilgytės su sūnumi Nikola atliekamos dainos ir kanklių skambesys. Daivutė Simanavičienė iš vyskupo knygos paskaitė ištrauką, kurioje atsispindėjo meilė savo kraštui.

Renginio pabaigoje  Gudelių seniūnas Žydrūnas Krulikas nuoširdžiai dėkojo vyskupui Jonui Kauneckui, kad atvyko į mūsų kraštą, už išminties kupiną knygą, už puikų pamokslą ir kartu paminėtą Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Padėkos žodžius tarė ir renginyje dalyvavęs LR Seimo narys Kęstutis Mažeika bei Gudelių parapijos klebonas Remigijus Maceina.

Bibliotekininkė Asta Urkienė

Nuotraukos Vido Akmanto

Nuotraukų galerija:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email