Autorius: Amin Maalouf. Iš prancūzų k. vertė Stasė Banionytė.- Žara.

„Pasiklydę“ – jaudinantis romanas apie emigrantus, žmones, besiplėšančius tarp dviejų šalių. Tėvynėje jie dažnai vadinami išdavikais, o užsienyje yra svetimi, retai tampantys savais. Tie „paklydėliai“ – tai studentai, skirtingų religijų ir tautybių draugų ratelis, diskutuojantis apie šalies ateitį, turintis šviesių vilčių ir svajonių. Deja, joms nelemta išsipildyti. Kyla karas. Tolerancija dingsta. Ratelis iškrinka, vieni išsivažinėja kas kur, kiti lieka. Kai kurie iš likusiųjų susitepa rankas, tarp jų ir Muradas. Draugų santykiai nutrūksta.

Ir štai po ketvirčio amžiaus, pakviestas mirštančio Murado žmonos, iš Prancūzijos į tėvynę parskrenda Adamas, garsus istorikas. Jis pavėluoja, bet ši kelionė duoda progą grįžti prie savo šaknų, vėl užmegzti ryšius su senais draugais, nors trumpam juos sutelkti. Ar dar turi ką bendra laisvamanė ir islamistas, vienuolis ir verslo magnatas, žurnalistas ir Pentagono tarnautojas? Suvedinėjant metų balansą, vėl iškyla žiaurus klausimas: kas geriau, ar švarios rankos tremtyje, ar drumsti kompromisai tėvynėje? Ir tas nenumaldomas kaltės jausmas, tos abejonės…


Aminas Malufas (Amin Maalouf) – Gonkūrų premijos laureatas (1993) – gimė Beirute (Libanas), 1949 m. Baigęs mokyklą, studijavo sociologiją ir ekonomiką. Vėliau pasuko į žurnalistiką, slapčia bandė jėgas literatūroje. Prasidėjus karui, emigravo į Prancūziją. Iš tėvynės išvykęs prieš 38 metus, jis vis dar nesiryžta minėti jos vardo, nors be galo jos ilgisi. Taigi emigracijos tema jam artima, skaudi, mąstyta permąstyta. Lietuvių kalba išleistos A. Malufo knygos „Tanijo uola“, „Kryžiaus žygiai arabų akimis“ ir „Baltazaro klajonės“

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email