Autorius: Vytautas Toleikis
Kategorija: Dalykinė literatūra,Naujos knygos
Vieta: Viešoji biblioteka

Knygoje „Žydai lietuvių literatūroje. Nuo priešo iki sąjungininko“ Vytautas Toleikis žengia į mažai mokslininkų tyrinėtą teritoriją, į istoriškai ir kultūriškai jautrią temą – imasi tirti, kaip lietuvių ir žydų santykiai atsispindėjo grožinėje literatūroje lietuvių kalba – nuo pirmųjų tekstų iki pat Antrojo pasaulinio karo ar dar vėliau.

Autorius leidžiasi į minties eksperimentą – ką galime pasakyti apie visuomenę, besiremdami grožinės literatūros tekstais ir atsižvelgdami į juos supantį istorinį kontekstą – spaudą, laiškus ir atsiminimus? Ar šioje tekstų visumoje galime užčiuopti lietuvių tautos sąmoningumo formavimosi procesus? Ar galime tekstuose rasti antisemitizmo, antijudaizmo apraiškų? Ar Lietuva to meto Europos kontekste yra kuo nors išskirtinė? Tyrimas, gausiai eksponuojantis nagrinėjamus šaltinius, kviečia skaitytojus pažinti medžiagą ir pabandyti šiuos klausimus atsakyti patiems, čia nebandoma pasiūlyti vienintelės teisingos interpretacijos. Autorius renkasi atskleisti keblų situacijų kontekstą ir atsargiai pasiūlyti savuosius vertinimus. Ši knyga „Žydai lietuvių literatūroje. Nuo priešo iki sąjungininko“ – proga naujame kontekste pamatyti gerai mums pažįstamus herojus – Simoną Daukantą , Motiejų Valančių , Antaną Tatarę , Antaną Vienažindį , Joną Basanavičių , Vincą Kudirką , Gabrielių Landsbergį-Žemkalnį , Petrą Vileišį , Povilą Višinskį , Žemaitę , Vaižgantą ir gausybę kitų.

Vytautas Toleikis (g. 1960) – mokytojas, kultūrininkas, eseistas, visuomenininkas, skaitytojų pamėgtų atsiminimų Pasakojimai prabudus (2017) autorius. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti užsakymu pirmasis tyrė romų genocidą Lietuvoje, yra inicijavęs ir vykdęs daugybę kultūros ir švietimo projektų, skirtų romų, žydų ir kitų tautinių mažumų kultūrų atminčiai puoselėti.

Šaltinis: www.patogupirkti.lt

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email