draugija ir Marijampolės krašto knygnešiai

Knygnešystė – unikalus reiškinys pasaulio istorijoje. Sūduva ir jos centras Marijampolė dėl artimos kaimynystės su Rytprūsiais bei palankių istorinių kultūrinių aplinkybių buvo svarbus knygnešystės centras.

Čia veikė dvi galingos „Sietyno“ ir „Artojų“ knygnešių draugijos.

Paroda parengta 2013 m. kovo 1-2 d. Vilniuje, vykusioms  Suvalkiečių dienoms ir  demonstruota Vilniaus mokytojų namuose, renginyje  – „Sūduva – knygnešystės centras: V. Kudirka, „Sietyno“ draugija”. Parodoje pateikti dokumentai ir fotografijos iš Dalios Giniuvienės kraštotyrinio darbo „Marijampolės knygnešiai artimųjų prisiminimuose“, Justino  Sajausko, Stanislovo Sajausko bei knygnešių palikuonių asmeninių archyvų.

Dėkojame parodą rengiant talkinusiems: rašytojui Justinui Sajauskui, prof. Stanislovui Sajauskui, Marijampolės savivaldybės vyriausiajai kalbos tvarkytojai  Marijai Žvinakevičienei.

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google