Draugystės kultūros forumas 3

Projekto tikslas – skatinti literatūros ir meno įvairovę, prieinamumą, socialinės įtraukties plėtrą, mažinti kultūrinę atskirtį, kuriant naujas ir patrauklias laisvalaikio užimtumo paslaugas Marijampolės miesto ir Draugystės mikrorajono gyventojams.

Projekto tikslinės grupės: Marijampolės miesto ir Draugystės mikrorajono bendruomenė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. balandžio – rugsėjo mėn.

Dalinai finansuoja: Marijampolės savivaldybės Kultūros programa (1000,00 EUR)

Projekto partneriai: VšĮ „Mes kartu“; VšĮ „Rainos svajonės“

Trumpas projekto veiklų aprašymas

„Draugystės kultūros forumas 3“ — skaitymo skatinimo, prasmingo ir šviesias emocijas siūlančio kultūrinio reiškinio projektas, skirtas plėsti Bibliotekoje veikiančio skaitytojų klubo „Obuolys nuo obels“ veiklas, skatinti miesto ir mikrorajono gyventojus tapti aktyviais Bibliotekos bendruomenės nariais. Vyks susitikimai su skaitytojų pamėgtais Lietuvos ir regiono rašytojais, menininkais, atlikėjais. Minint Marijampolės vardo susigrąžinimo 35-metį planuojama interaktyvi paskaita po seniausią Marijampolėje Draugystės mikrorajoną. Įgyvendinant projektą Bibliotekoje planuojamas dainuojamosios poezijos vakaras. Tęstiniu projektu siekiama kokybiško vietos kultūrinio identiteto formavimo, profesionalių kultūrinių veiklų įgyvendinimo ir populiarinimo, naudojant įvairias meno sritis.

Projekto vadovas – Danutė Lukšienė, Viešosios bibliotekos Draugystės padalinio vyriausioji  bibliotekininkė, tel. +370 343 72679, el. paštas d.luksiene@marvb.lt

Daugiau informacijos: www.marvb.lt