Edukacinė akademija „Integruok save“

Projekto tikslas – skatinti paauglių užimtumą, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį per meninės saviraiškos priemones, naudojant šiuolaikines technologijas.

Tikslinė grupė – projektas skirtas paaugliams (12–18 m.), norintiems suprasti ir suvokti modernios kultūros ir sociokultūrinės aplinkos teikiamas galimybes

Projekto trukmė  – 2020-2021 metai

Rėmėjai:   Lietuvos kultūros taryba (10.900,00 Eur)

Trumpas projekto aprašymas. Siekdami mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį, padėti jaunam žmogui sukurti savąjį „aš“ Viešosios bibliotekos Medijų erdvėje bus organizuojami įvairūs užsiėmimai: „Remiksų kūrimo mokymai“, „Fotografijos dirbtuvės“, „Programavimo pradmenys“, edukacija „Pirmyn į praeitį“ ir kt. Matant  jauno žmogaus susidomėjimą kultūra, menu ir saviraiškos galimybėmis, siekiama veiklas plėsti sukuriant edukacinę akademiją „Integruok save“. 2020–2021 m. numatoma organizuoti 4 grupes ir 64 užsiėmimus, bendradarbiaujant su įstaigomis, dirbančiomis su socialiai pažeidžiamomis grupėmis. 2020–2021 m. vasarą planuojama organizuoti atvirus seminarus, diskusijas, forumus po atviru dangumi, bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais. Planuojama  Vytauto Didžiojo parke organizuoti  10 renginių.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija –Vaida Juselytė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliotekininkė, tel. 8 343 50714, v.juselyte@marvb.lt