Kultūros paso paslauga „Edukacinė (ne)pamoka „Pirmyn į praeitį“

Paslaugos tikslas – stiprinti mokinių kultūrinę tapatybę ir sąmoningumą, skatinti kūrybinę saviraišką, aktyvinti krašto kultūros, istorijos ir gamtos paveldo informacijos sklaidą, įgyvendinant interaktyvią edukacinę programą „Pirmyn į praeitį“.

Tikslinė grupė – 5-12 klasės mokiniai.

Programos  trukmė  – 2019-03-11 – 2020-12-31

Rėmėjai:   2019 m. Kultūros paso paslauga finansuojama Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis. Paslaugos kaina vienam mokiniui – 2 Eur.

Trumpas paslaugos aprašymas – „Pirmyn į praeitį“ – tai aktyvi, lavinanti edukacinė programa, kurioje persipynę kraštotyros, literatūros, istorijos žinios ir išmanieji sprendimai, susiję su kraštu. Populiarinamas krašto ir visos Lietuvos paveldas, susipažįstama su lankytinomis vietomis. Šios edukacinės (ne) pamokos metu mokiniams siūloma susipažinti su Bibliotekos Informacijos paslaugų grupės kuriamu krašto elektroniniu portalu“noriuzinoti.lt“, kuriame veikia tokios platformos: Paveldas, Gatvės, Suvalkijos elektroninė biblioteka, Veidaknygė, Fotoalbumas, Mvideo, Sprigtas, išmaniajame ekrane atlikti paiešką. Informacijos perteikimui naudojama sužaidybinta forma naudojant tradicines ir interaktyvias priemones.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Jūratė Pajaujienė, Lankytojų aptarnavimo centro vedėja, tel. 8 343 50714, el. paštas  j.pajaujiene@marvb.lt