Kultūros paso paslauga „Lėlių spektaklis „Knygos pasakoja istoriją…“

Paslaugos tikslas – per teatrinį pasakojimą ir kitas šiuolaikines kultūros raiškos priemones plėsti vaikų kultūrinį akiratį, gilinant žinias apie šalies ir krašto kultūros paveldą: kalbą ir regionų tarmes, tradicijas ir tautinį kostiumą, istorinę kaitą.

Tikslinė grupė – 1-4 klasės mokiniai.

Paslaugos trukmė  – 2018-10-15 – 2019-11-30

Rėmėjai – 2019 m. Kultūros paso paslauga finansuojama Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis. Paslaugos kaina vienam mokiniui – 2 Eur.

Trumpas paslaugos aprašymas – Biblioteka pristato edukacinį spektaklį „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“. Spektakliui pasirinkta pagrindinė siužetinė linija – kelionė knygos puslapiais, kurie veda pagrindinę spektaklio veikėją Mergaitę ir spektaklio žiūrovus tautos tradicijų, tautinio kostiumo, kalbos ir tarmių, istorinės kaitos keliu. Spektaklyje kalbos reikšmė, tradicijos, tautinio kostiumo išskirtinumas pristatomi per vaidybą, edukacinių intarpų stebėjimą ir klausymąsi, žaidimus ir tiesioginį bendravimą su žiūrovais, juos įtraukiant į edukaciją, skatinant dialogą ir diskusijas.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Daiva Bepirštienė, Lankytojų aptarnavimo centro kultūrinės veiklos vadybininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  d.bepirstiene@marvb.lt