Neformaliojo vaikų švietimo programa „Knyginėtojai“

Programos tikslas – organizuojant  interaktyvius edukacinius  užsiėmimus, ugdyti  vaikų literatūrinę ir meninę kompetenciją, formuoti skaitymo, saviraiškos ir komunikavimo įgūdžius.

Tikslinė grupė – pradinių klasių mokiniai

Programos trukmė  – 2019-02-01 –2019-12-31

Rėmėjai:   Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  finansuojamas iš ES lėšų.

Trumpas programos aprašymas – Programa „Knyginėtojai“ skirta pradinių klasių moksleiviams. Užsiėmimuose ne tik netradicinėmis formomis bus supažindinama su literatūra, kūrėjais, bibliotekos veiklos specifika, bet ir analizuojami kūriniai, daug bendraujama, diskutuojama, kuriama. Bus mokomasi reikšti savo nuomonę, priimti sprendimus, dirbti grupėje, pažinti ir naudoti naujas technologijas ir programas.

Nauda vaikams: gerės socialinės, komunikavimo, kūrybingumo ir pažinimo kompetencijos, formuosis teigiamas požiūris į skaitymą.

Numatomos veiklos: skaitomi, interpretuojami ir vaidinami kūriniai, kompiuterinių programų pagalba kuriami garso įrašai, žaidžiami edukaciniai žaidimai, išbandomi bibliotekinės veiklos procesai, žiūrimi ir aptariami filmai, organizuojami rašymo technikos pratimai, rengiami garsiniai skaitymai netradicinėse erdvėse, garsinių knygų perklausos, viktorinos, susipažįstama su elektroninėmis knygomis, organizuojamos išvykos.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Raminta Liubelionienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja, tel. 8 343 91553, el. paštas  r.liubelioniene@marvb.lt