Projektas „Atminties archyvai“

Projekto tikslas – užtikrinti  krašto informacijos,  istorijos ir kultūros paveldo  aktualizavimo paslaugų plėtrą, didinant suskaitmeninto turinio bei pažintinių paslaugų prieinamumą ir panaudą.

Tikslinė grupė: I tikslinė grupė – moksleiviai ir pedagogai, jaunimo organizacijos, krašto menininkai ir kultūros institucijų darbuotojai, lietuvių bendruomenės užsienyje, plačioji visuomenė. II tikslinė grupė – bibliotekininkai, dirbantys su krašto informacijos, kultūros ir istorijos paveldo išsaugojimu, skaitmeninimu ir sklaida.

Projekto trukmė  – 2021-05-03 – 2021-12-15

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės kultūros programa (1000,00 Eur)  

Paraiškos teikėjas – Marijampolės bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka

Trumpas projekto aprašymas. Projektu siekiama plėsti portalo „Noriu žinoti“  turinį ir įtraukti naują savivaldybės kaimiškųjų bendruomenių kategoriją (apie 15 kaimų), kuriose atsispindės:

  1. Kultūros ir istorijos paveldo objektai (bažnyčios, koplytstulpiai, paminklai, piliakalniai ar kt. lankytinos vietos);
  2. Įžymūs žmonės;
  3. Bendruomenės, gyvenimo istoriją reprezentuojančios senosios fotografijos;
  4. Padavimai, pasakojimai, legendos.

Įgyvendinant projektą bus keliamos bibliotekininkų bendruomenės kompetencijos kultūros paveldo išsaugojimo, skaitmeninimo ir sklaidos organizavimo srityje. Išvyka į VU bibliotekos dokumentinio paveldo išsaugojimo skyrių, dalyvauti  užsiėmimuose ir stebėti senųjų leidinių ir rankraščių restauravimą, skaitmeninimą, nepakenkiant senųjų leidinių būklei, stebėti paveldo sklaidos galimybes, kurias būtų galima pritaikyti Marijampolėje. 

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro  vyr.metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt