Projektas „Atvira jaunimo erdvė: ieškok – domėkis – atrask“

Projekto tikslas – atviroje jaunimo erdvėje kurti ir populiarinti prasmingos veiklos, saviraiškos, įgūdžių stiprinimo, saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo formas Marijampolės krašto jaunimui, ypač socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, palengvinant jų socialinę integraciją.

Tikslinė grupė – jaunimas.  Marijampolės jaunimo organizacijos

Projekto trukmė  – 2019-07-30 –2019-12-31

Rėmėjai:   Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (7955,00 Eur).

Trumpas projekto aprašymas – Vaikų ir jaunimo edukacijos centre įkurta atviroji jaunimo erdvė savo veiklas planuoja remiantis atvirojo darbo su jaunimu principais – atvirumu, prieinamumu, laisvu jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti veiklose.

Šio projekto uždaviniai ir veiklos orientuotos į 3 kryptis:

  • Jauno žmogaus motyvavimą dalyvauti jų poreikius atitinkančioje veikloje, ugdant verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
  • Skatinti jaunus žmones tobulėti ir atrasti prasmingas veiklas, mokantis ir įgyvendinant bendrus kūrybinius projektus;
  • Skatinti socialinę integraciją, didinti formalaus ir neformalaus jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą pasiūlant saugaus ir turiningo laisvalaikio paslaugas.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Alma Stočkuvienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji metodininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  a.stockuviene@marvb.lt