Projektas „Baroko puota su grafiene Butleriene“

Projekto tikslas – paskatinti jaunimą domėtis savo krašto istorine raida per istorinio kostiumo ir istorinio šokio aktyvų pažinimą dalyvaujant teatralizuotos edukacinės programos rengime ir pristatyme

Tikslinė grupė – Marijampolės kolegijos studentai, Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniai, mokyklų pedagogai, istorikai, kultūros darbuotojai, muziejininkai

Projekto trukmė – 2022-03-01 – 2022-11-30

Rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba (10.000,00 Eur)

Projekto partneriai: Marijampolės profesinio rengimo centras; Klubas „Bella Danza“

Trumpas projekto aprašymas. 2022 m. vasario 23 d. sukako 230 metų, kai Marijampolei buvo suteikta Magdeburgo teisių privilegija ir herbas, o 2022 m. rugsėjo 27 d. sukanka 600 metų, kai Sūduvos kraštas prijungtas prie LDK. Projektu siekiama renginiais šias sukaktis pasitikti prasmingai, originaliai ir įsimintinai. Biblioteka, bendradarbiaudama su Marijampolės profesinio rengimo centru ir istorinio šokio grupe „Reverence“, istorijos pažinimui ir pristatymui pasirinko istorinį kostiumą, atspindintį to laikotarpio dvasią.

Bus organizuojamos istorinio kostiumo studijavimo ir siuvimo kūrybinės dirbtuvės, teatralizuotos edukacinės istorinių kostiumų ir šokių pristatymo programos rengimo kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinių dirbtuvių eiga bus filmuojama. Miesto kultūros įstaigose bus organizuotos kostiumų parodos, pristatymai ir  istorinio šokio grupės „Reverence“ pasirodymai.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Daiva Bepirštienė, Lankytojų aptarnavimo centro kultūrinės veiklos vadybininkė, tel. 8 343 50714, el. paštas  d.bepirstiene@marvb.lt