Projektas „Draugystės kultūros forumas 2“

Projekto tikslas – skatinti  literatūros ir meno įvairovę, prieinamumą, socialinės įtraukties plėtrą, mažinti kultūrinę atskirtį, kuriant naujas ir patrauklias edukacines, laisvalaikio užimtumo paslaugas Marijampolės miesto ir Draugystės mikrorajono gyventojams.

Tikslinė grupė – Marijampolės miesto ir Draugystės mikrorajono bendruomenės.

Projekto trukmė  2023-04-01 — 2023-06-30.

Finansuoja:   Marijampolės savivaldybės administracijos Kultūros programos priemonė „Kultūros ir meno įstaigų  projektų finansavimas“ (1 000, 00 Eur).

Partneriai: VŠĮ „Mes kartu“.

Projekto aprašymas. Projekto įgyvendinimo metu Draugystės bibliotekoje bus organizuojami susitikimai su skaitytojų pamėgtais Lietuvos rašytojais, menininkais, atlikėjais, kurių metu veiklų dalyviai bus supažindinami su autorių kūryba, analizuojami jų kūriniai ir darbai. Minint Lietuvos sostinės Vilniaus jubiliejų pristatyti savo kūrybą ir darbus bus kviečiami Vilniaus krašto kūrėjai. Sudaroma galimybė dalyviams diskutuoti, bendrauti su autoriais ir tarpusavyje. Švenčiant „Marijampolė – Lietuvos jaunimo sostinė 2023“ bus organizuojama paroda ir jos pristatymas. Baigiamasis projekto renginys —dainuojamosios poezijos vakaras.

Projekto metu sieksime prisidėti prie kokybiško vietos kultūrinio identiteto formavimo, prie profesionalių kultūrinių veiklų, neatsiejamų nuo rašytinio žodžio, populiarinamo naudojant įvairias meno sritis. „Draugystės kultūros forumas 2“ — skaitymo skatinimo, prasmingo ir šviesias emocijas siūlančio kultūrinio laisvalaikio projektas, skirtas plėsti Draugystės bibliotekoje veikiančio skaitytojų klubo „Obuolys nuo obels“ veiklas, skatinti miesto ir mikrorajono gyventojus būti aktyvesniais bibliotekos bendruomenės nariais.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Danutė Lukšienė, Draugystės padalinio vedėja, tel. 8 343 72679 , el. paštas  d.luksiene@marvb.lt