Projektas „Draugystės kultūros forumas“

Projekto tikslas  – Skatinti  kultūros ir meno įvairovę, prieinamumą, kultūrinės  įtraukties plėtrą, mažinti vyresnio amžiaus žmonių kultūrinę atskirtį, kuriant naujas ir patrauklias kultūros paslaugas Draugystės mikrorajono gyventojams.

Tikslinė grupė – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos padalinio Draugystės bibliotekos vyresnio amžiaus lankytojai ( nuo 60 m.).

Projekto trukmė  – 2022-04-01 — 2022-06-30.

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės administracijos Kultūros programos priemonė „Profesionalaus meno ir meno mėgėjų veiklos projektų finansavimas“ (1 800, 00 Eur).

Projekto partneriai – VŠĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“.

Trumpas projekto aprašymas.

Projekto metu organizuojami gyvi susitikimai su skaitytojų pamėgtais Lietuvos ir Sūduvos krašto rašytojais bei atlikėjais, kurių metu dalyviai supažindinami su kraštiečių kūryba, parengiami klausimai rašytojams, analizuojami jų kūriniai bei sudaroma galimybė dalyviams diskutuoti, bendrauti su autoriais ir tarpusavyje. Įgyvendinant projektą Draugystės bibliotekoje planuojamas dainuojamosios poezijos vakaras.

Šiuo projektu siūlome renginius bendruomenei su romantikos prieskoniu,  žaismingos akimirkos jausmu, jaukiais pašnekesiais ir susitikimais. Projektu siekiame bendruomenei pristatyti profesionalius kūrėjus ir jų kūrybą.

Siekiame prisidėti prie kokybiško vietos kultūrinio identiteto formavimo, prie profesionalių kultūrinių veiklų, neatsiejamų nuo rašytinio žodžio populiarinamo naudojant įvairias meno sritis. Tai skaitymo skatinimo, prasmingo ir šviesias emocijas siūlančio kultūrinio laisvalaikio projektas, skirtas plėsti Bibliotekoje veikiančio skaitytojų klubo „Obuolys nuo obels“ veiklas bei skatinti (ne tik) vyresnio amžiaus žmones būti aktyvesniais Bibliotekos bendruomenės nariais.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Danutė Lukšienė, Draugystės padalinio vedėja, tel. 8 343 72679 , el. paštas  d.luksiene@marvb.lt