Projektas „EKO pavasaris“

Projekto tikslas – panaudojant netradicines edukacijos formas šviesti vaikus, jaunimą ir jaunas šeimas aplinkosauginėmis temomis.

Tikslinė grupė – vaikai, jaunimas (14-29 metų), jaunos šeimos.

Projekto trukmė – 2024-03-01 – 2022-06-21

Rėmėjai: Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1200,00 Eur).

Trumpas projekto aprašymas – projekto metu pasitelkiant netradicines edukacijos formas (kūrybines dirbtuves, diskusijas, fotografijų parodą-konkursą) vaikai, jaunimas, jaunos šeimos bus skatinamos atkreipti dėmesį į gamtosaugines problemas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyks edukacijos vaikams ir jaunimui „Žalias kampas“, kurių metu su moksleivių grupėmis bus aptariamos gamtosauginės problemos, vyks viktorina. Taip pat bus organizuojama edukacinė fotografijų paroda-konkursas „Žieduose“, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į bebundančios gamtos grožį, bei žinias įtvirtinančios ir kūrybinių galimybių aplinkos išsaugojimo srityje skatinančios ieškoti kūrybinės dirbtuvės ir vaikų užimtumo stovykla.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Gerda Matusevičienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė, tel. +37034391553, el. paštas g.matuseviciene@marvb.lt

savivaldybe logo