Projektas „Festivalis „Reali virtualybė 2“

Projekto tikslas – plėsti Marijampolės krašto meninės ir kultūrinės atminties sklaidą, panaudojant naujas mokslo ir technologijų formas, kurios harmoningai derėtų šiuolaikinėje aplinkoje.

Tikslinė grupė – marijampoliečiai ir miesto svečiai: vaikai, jaunimas, suaugę ir senjorai .

Projekto trukmė  – 2019-08-01 – 2019-12-12.

Rėmėjai:

RėmėjasSuma
Marijampolės savivaldybės kultūros programa 4000,00 Eur

Projekto partneriai:  Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ Marijampolės skyrius; Kauno technologijos universitetas.

Trumpas projekto aprašymas – Šiuo projektu Biblioteka tęsia 2018 m. įgyvendintą festivalio „Reali virtualybė“ programą, kurioje buvo aktualizuota Lietuvos ir Marijampolės istorinė atmintis, naudojant šiuolaikines interaktyvias technologijas bei mokslo ir pažangos, mokslinių metodų taikymo veiklas. Šių metų festivalis istorinės atminties ir mokslo sąveiką aktualizuoja pasitelkiant meno prizmę, atskleidžiant  tradicines ir netikėtas meninės veiklos saviraiškų formas. Festivalio programoje – lankytojai bus kviečiami pabendrauti su bendraminčiais, susitikti su įdomiais ir kūrybingais žmonėmis, siūlys dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse ir žaidimuose, pakvies išbandyti technologines naujoves, stebėti netradiciniais sprendimais paremtas parodas.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Jūratė Pajaujienė, Lankytojų aptarnavimo centro vedėja, tel. 8 343 50714, el. paštas  j.pajaujiene@marvb.lt