Projektas „Gamtos harmonija: sveiko ir tvaraus pasaulio ateitis – mūsų rankose“

Projekto tikslas – formuoti aplinkai ir jos ateičiai jautrios, sąmoningos, žmogaus veiklos pasekmes aplinkai identifikuojančios asmenybės įgūdžius.

Tikslinė grupė: suaugusieji, neįgaliųjų ir senjorų bendruomenės.

Projekto trukmė  – 2023-05-01 – 2023-12-01

Rėmėjai:   Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (500,00 Eur).  

Trumpas projekto aprašymas. Šiuo projektu siekiama ugdyti suaugusių ir vyresnio amžiaus žmonių sąmoningumą, tvarumo principų taikymą savo gyvenime, su aplinkosauga susijusių problemų įsisąmoninimą ir reikšmę šiuolaikiniam žmogui. Taip pat projektas prisidės prie šios amžiaus grupės žmonių įpročių, susijusių su aplinkosauga, keitimo, informacijos prieinamumo ir reikiamų žinių trūkumo kompensavimo. Projekto metu, pasitelkiant neformalaus švietimo teorinius, praktinius, edukacinius užsiėmimus, bus gilinamasi į gamtos apsaugos, ekologines ir didelio vartotojiškumo problemas globaliu mastu ir iš asmeninės perspektyvos.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Jūratė Pajaujienė, Lankytojų aptarnavimo centro vedėja, tel. 8 651 35245, el. paštas  j.pajaujiene@marvb.lt

Mariajmpolės savivaldybė