Projektas „Gamtos raštai“

Projekto tikslas – panaudojant netradicines edukacijos formas šviesti vaikus, jaunimą ir jaunas šeimas aplinkosauginėmis temomis.

Tikslinė grupė – vaikai, jaunimas (14-29 metų), jaunos šeimos.

Projekto trukmė – 2022-03-28 – 2022-12-01

Rėmėjai: Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1000,00 Eur).

Trumpas projekto aprašymas – projekto metu pasitelkiant netradicines edukacijos formas (kūrybines dirbtuves, diskusijas, fotografijų parodą-konkursą) vaikai, jaunimas, jaunos šeimos bus skatinamos atkreipti dėmesį į gamtosaugines problemas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyks edukacijos vaikams ir jaunimui „Mūsų planeta“, kurių metu bus diskutuojama apie Žemę, joje vykstančius reiškinius, žmogaus veiklos žalą. Bus organizuojama į gamtos grožį atkreipti dėmesį skatinanti fotografijų paroda-konkursas „Gamtos raštai“, žinias įtvirtinančios ir kūrybinių galimybių aplinkos išsaugojimo srityje skatinančios ieškoti kūrybinės dirbtuvės su profesionaliais edukatoriais.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Gerda Matusevičienė, Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vyresn. vadybininkė, tel. 8 343 91553, el. paštas g.matuseviciene@marvb.lt