Projektas „Gyvenimas prasideda iš naujo“

Projekto tikslas – sukurti senjorų poreikius atitinkančias veiklas, kurios didintų jų motyvaciją aktyviau dalyvauti gyvenime, panaudojant savo vidinį potencialą, sukauptas žinias ir patirtį.

Tikslinė grupė – senjorai

Projekto trukmė  – 2019-06-21  – 2019-12-20

Rėmėjai

RėmėjasSuma
Marijampolės savivaldybės 2019 m.  nevyriausybinių organizacijų senjorų užimtumo programa 300,00 Eur

Paraiškos teikėjas – Marijampolės bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai:  Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Marijampolės TAU, Pagyvenusių žmonių draugija „Javaja“, Marijampolės literatų klubas „Sietynas“, VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“, Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas „Šešupėlė“.

Trumpas projekto aprašymas – siekdami padidinti jau suburto bibliotekoje pagyvenusių žmonių sambūrio narių ir skaitančiųjų skaičių, suburti norinčius pabendrauti, praleisti laisvalaikį, patirti naujų įspūdžių, palaikyti jų bendruomeniškumą, įveiklinti renovuotas bibliotekos erdves, projekto įgyvendinimo eigoje bus suorganizuota audiovizualinė relaksacija (kino filmų peržiūra, muzikos įrašų perklausos ir aptarimai, žaidimai VR realybės akiniais), įvaizdžio kūrimo specialisto ir fotografo stilinga foto sesija, susitikimas su knygos „Klauskite daktaro“ autoriumi A. Unikausku, 4 edukaciniai – kūrybiniai užsiėmimai, jų metu sukurtų produktų paroda. Metams bėgant mažėja pažinčių ratas, bendravimas su naujais žmonėmis padės džiaugtis gyvenimu. Bus plėtojami partnerystės ryšiai su kitomis socialinėmis įstaigomis, NVO, draugijomis.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Aušra Rutkauskienė, Lankytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliotekininkė, tel. 8 343 52637, el. paštas  a.rutkauskiene@marvb.lt