Projektas „Gyventi sveikai – gyventi laimingai 2“

Projekto tikslas – vykdant žinių ir informacijos sklaidą, stiprinti žmonių psichikos sveikatą, vykdyti streso kontrolę, priklausomybių ir savižudybių prevenciją.

Tikslinė grupė – projektas skirtas Marijampolės seniūnijų (Liudvinavo, Gudelių, Marijampolės) bibliotekų bendruomenėms.

Projekto trukmė  – 2023-06-01 – 2023-11-30

Finansuoja:  Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (2000,00 Eur)

Projekto aprašymas.  Projekto siekis – organizuojant renginius (susitikimus su psichologais, biblioterapijos ir terapinio rašymo specialistais) stiprinti kaimo bendruomenių psichikos sveikatą bei vykdyti informacijos apie streso kontrolę, priklausomybių ir savižudybių prevenciją sklaidą kaimo bendruomenėse.

Įgyvendinant projektą bus:

1.Sukomplektuota literatūra apie psichikos sveikatą, streso valdymą, priklausomybių ir savižudybių prevenciją.

2.Įkurtos teminės-informacinės lentynos, surengtos literatūros parodos, parengti pristatymai bendruomenėms.

3.Pristatyti internetiniai sveikatos informacijos puslapiai ir mobilios programėlės bendruomenėms.

4.Surengti susitikimai su psichikos sveikatos specialistais kaimo bendruomenėms ir bibliotekų specialistams.

Projekto veiklomis bus atkreiptas dėmesys į tai, kokia yra svarbi psichikos sveikata ir kaip ją sustiprinti: praktiškai taikyti streso, nerimo, pykčio bei kitų stiprių jausmų mažinimo technikas, praktikuoti sąmoningumo didinimo technikas. Projekto veiklos vyks Viešosios bibliotekos kaimo padaliniuose, kur renginiai sunkiau prienami negu miesto žmonėms. Taip pat kaimo bibliotekų darbuotojai bus supažindinti su streso valdymu, kad lengviau galėtų darbo aplinkoje valdyti iškylančius konfliktus, spręsti nepatenkinto kliento situacija.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Violeta Ruseckienė, Viešosios bibliotekos Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja, tel. 8 688 94569, el. paštas   v.ruseckiene@marvb.lt

Mariajmpolės savivaldybė