Projektas „Gyventi sveikai – gyventi laimingai“

Projekto tikslas – Vykdant žinių ir informacijos sklaidą, stiprinti žmonių psichoemocinę sveikatą, sveiką gyvenseną bei ligų prevenciją.

Tikslinė grupė – Marijampolės seniūnijų centrų (Šunskų, Sasnavos, Liudvinavo, Igliaukos, Gudelių) bibliotekų lankytojai.

Projekto trukmė  – 2022-06-01  –  2022-11-30

Rėmėjai –   Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa (1000,00 Eur).

Projekto partneriai – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Trumpas projekto aprašymas.

Projekto siekis – organizuojant renginius (susitikimus su psichikos sveikatos specialistais) stiprinti gyventojų psichoemocinę sveikatą bei vykdyti informacijos apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą sklaidą kaimo bendruomenėse.

Įgyvendinant projektą bus:

  1. Surengti susitikimai  su psichikos sveikatos specialistais.
  2. Įsigyta literatūra ir įkurtos teminės-informacinės lentynos, parengti pristatymai bendruomenėms.
  3. Pristatyti internetiniai sveikatos informacijos puslapiai ir mobilios programėlės bendruomenėms.

Atsakingas asmuo ir kontaktinė informacija – Violeta Ruseckienė, Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja, tel. 8 343 50714, el. paštas  v.ruseckiene@marvb.lt